+
Tulosta
Etusivu

Toimintaterapia

Alle kouluikäisten lasten toimintaterapia

Toimintaterapiassa tuetaan lapsen kasvua ja kehitystä. Lasten toimintaterapia painottuu arviointiin ja yksilötoimintaterapiaan sekä vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan ohjaamiseen. Lasten toimintaterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisiin lapsiin. Aloite toimintaterapeutin tutkimukseen tulee tavallisimmin neuvolasta, päivähoidosta tai muilta erityistyöntekijöiltä. Vanhemmat voivat myös itse ottaa yhteyttä neuvolaan, päivähoitoon tai suoraan toimintaterapeuttiin.
Toimintaterapia-arvioinnissa kartoitetaan lapsen valmiuksia kehityksen eri osa-alueilla, kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja voimavaroja. Lapsen ympäristön aikuisilta saatu tieto täydentää arviointia.

Lasten toimintaterapiassa arvioitavia ja kehitettäviä taitoja ovat mm.

  • leikkitaidot
  • itsestä huolehtimisen taidot
  • koulutyöskentelyyn tarvittavat taidot
  • toiminnoissa tarvittavat sensomotoriset ja hahmottamisen taidot
  • kyky ideoida , suunnitella ja toteuttaa erilaisia toimintoja

Tutkimuksen perusteella suunnitellaan tarvittaessa toimintaterapia joko seurantakäynteinä tai terapiajaksoina. Terapia on yksilö- tai ryhmämuotoista. Yhdessä vanhempien kanssa pyritään löytämään lapsen taitoja harjaannuttavia sekä perheen arkea helpottavia toimintatapoja. Lapsen vanhempien ohella tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muut lasta hoitavat tahot, kuten päivähoito ja muut erityistyöntekijät (esim. puheterapeutti, psykologi).
Toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia.

Koululaisten toimintaterapia

Koululaisten toimintaterapia painottuu arviointiin, vanhempien ja koulun henkilökunnan ohjaamiseen, konsultointiin sekä tarvittaessa lyhyisiin yksilö- tai ryhmäterapiajaksoihin.
Terapian tavoitteena voi olla esim. hienomotoriikan, näönvaraisen hahmottamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen, itsestä huolehtimisen taitojen, sosiaalisten taitojen tai itsetunnon kehityksen tukeminen.
Toimintaterapiaan pääsyyn tarvitaan pääsääntöisesti lähete terveydenhuollon ammattilaiselta (esim. psykologi, lääkäri).

Toimintaterapiapalvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Aikuisten toimintaterapia

Kaupunginsairaalan kuntoutusosasto Y1

Kuntoutusosastolla toimintaterapia voi sisältää esim. itsestä huolehtimisen taitojen arviointia ja harjoittelua, käsien toiminnallista harjoittelua, kognitiivisten taitojen harjoittelua tai pienapuvälinetarpeen arviointia ja käytön ohjausta.
Toimintaterapia aloitetaan keskussairaalan tai kuntoutusosaston lääkärin lähetteellä. Toimintaterapia sisältyy hoitopäivämaksuun.

Avokuntoutus

Kotiutumisen jälkeen toimintaterapia voi jatkua tarpeen mukaan vastaanottotiloissa tai kuntoutujan kotona.

Yhteystiedot

toimintaterapeutti
Katja Rönnlund
p. 044 425 5776

toimintaterapeutti
Marika Marjamäki
p. 044 470 0423

Puhelinajat

tiistaina klo 8 - 9
torstaina klo 12 - 13

Osoite

Opintie 1 (karttalinkki)

60510 Hyllykallio