+
Tulosta
Etusivu

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus ja neuropsykiatrinen valmennus tukena lapsen kehityksessä

Kuntoutusohjaus on varhaiskuntoutusta, jonka tarkoituksena on tukea lapsen kehitystä kumppanuusyhteistyössä perheen kanssa. Kuntoutusohjauksen asiakkaina on perheitä, joissa on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Kuntoutusohjaukseen ohjaudutaan kehitysarviotutkimusten ja tuen tarpeen perusteella. Suositukset ja muut kuntoutusohjausta koskevat asiat käsitellään kuntoutusohjauksen asiakastiimissä.

Kuntoutusohjaus on perheelle maksutonta.

Kumppanuusyhteistyötä perheen kanssa

Kuntoutusohjaus perustuu kumppanuusyhteistyöhön perheen kanssa. Työskentelyssä yhdistetään vanhempien tieto lapsen vahvuuksista ja tarpeista sekä työntekijän ammatillinen osaaminen. Kuntoutusohjaaja tukee vanhempia ja lähiympäristöä keskustelemalla ja ohjaamalla lapsen kehitykseen ja kuntoutukseen sekä arjen sujuvuuteen liittyvissä asioissa.

Kuntoutusohjaus toteutuu lapsen kotona ja muissa arjen toimintaympäristöissä, kuten päivähoidossa. Ohjauskäynnit sisältävät tavoitteellisen leikki- ja tehtävätuokion. Tuokioilla voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja sekä vahvistaa lapsen yleisiä toimintavalmiuksia.

Kuntoutusohjaus on osa moniammatillista varhaiskuntoutusta

Kuntoutusohjaaja toimii yhteistyössä muiden lasta tutkivien, kuntouttavien ja hoitavien tahojen kanssa esimerkiksi osallistumalla yhteisneuvotteluihin ja neuvolatyöryhmiin sekä antamalla kuntoutusohjauksesta palautteen.

Kuntoutusohjaajat

Kuntoutusohjauksen esite (pdf, 0.2 Mt)

Ulla Niemi
(kuntoutusohjaajien tiimivastaava)
p. 044 425 5564

Salla Hewitt
p. 044 425 5145

Ulla Nikander
p. 044 425 5394

Jenni Peura
p. 044 425 5586


Kuntoutusohjauksen esimies

osastonhoitaja Miia Näppä

p. 044 470 0434

miia.nappaseinajoki.fi