+
Tulosta
Etusivu

Sosiaalityö

Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia arkielämään. Samanaikaisesti voi olla esimerkiksi asumiseen, kotona selviämiseen ja toimeentuloon liittyviä kysymyksiä.

Terveyskeskuksen osastojen potilaat ja heidän omaisensa voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jonka kanssa he voivat luottamuksellisesti keskustella muuttuneesta tilanteestaan ja saada tietoja esimerkiksi:

  • sosiaalipalveluista
  • vammaispalveluista
  • potilasvakuutuksesta
  • jatkohoidosta ja tukiasumismuodoista
  • muista tukimahdollisuuksista

Terveyskeskuksessa on myös potilasasiamies, joka auttaa ja neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Näitä ovat mm. ongelmat tiedonsaannissa, potilas- ja lääkevahinkoepäily, tietosuoja sekä tyytymättömyys hoitoon tai kohteluun. Vastaanottoa varten on syytä varata aika.

Sosiaalityöntekijät toimivat asiakastyön lisäksi sosiaalialan asiantuntijoina terveydenhuollossa ja tekevät yhteistyötä sairaalan ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Tarvittaessa avustetaan myös hakemusten teossa.

Sosiaalityöntekijään voi potilas ottaa yhteyttä joko suoraan tai henkilökunnan välityksellä. Omaisen tai muun sairaalan ulkopuolisen olisi hyvä varata aika henkilökohtaiseen keskusteluun etukäteen.

Sosiaalityöntekijä, potilasasiamies Tuulia Salomaa-Holma
osasto Y2
p. 06 425 8534

Kaupunginsairaalan palveluneuvoja Päivi Alarinta
osastot Y1, H3 ja M4
p. 044 418 1133