+
Tulosta
Etusivu

Sosiaalityö

Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia arkielämään. Samanaikaisesti voi olla esimerkiksi asumiseen, kotona selviämiseen ja toimeentuloon liittyviä kysymyksiä.

Terveyskeskuksen osastojen potilaat ja heidän omaisensa voivat ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, jonka kanssa he voivat luottamuksellisesti keskustella muuttuneesta tilanteestaan ja saada tietoja esimerkiksi:

  • sosiaalipalveluista
  • vammaispalveluista
  • potilasvakuutuksesta
  • jatkohoidosta ja tukiasumismuodoista
  • muista tukimahdollisuuksista

Terveyskeskuksessa on myös potilasasiamies, joka auttaa ja neuvoo potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Näitä ovat mm. ongelmat tiedonsaannissa, potilas- ja lääkevahinkoepäily, tietosuoja sekä tyytymättömyys hoitoon tai kohteluun. Vastaanottoa varten on syytä varata aika.

Sosiaalityöntekijät toimivat asiakastyön lisäksi sosiaalialan asiantuntijoina terveydenhuollossa ja tekevät yhteistyötä sairaalan ulkopuolisten viranomaisten kanssa. Tarvittaessa avustetaan myös hakemusten teossa.

Sosiaalityöntekijään voi potilas ottaa yhteyttä joko suoraan tai henkilökunnan välityksellä. Omaisen tai muun sairaalan ulkopuolisen olisi hyvä varata aika henkilökohtaiseen keskusteluun etukäteen.

Kaupunginsairaalan palveluneuvoja
Potilasasiamies
Päivi Alarinta
osastot Y1 ja H3
p. 044 418 1133

Kaupunginsairaalan palveluneuvoja
Nina Ikäheimo
Osastot Y2 ja M4
p. 06 425 8534


Kaupunginsairaalan esite: Hyvässä hoidossa kaupunginsairaalassa.