+
Tulosta
Etusivu

Osasto Y2

Osasto Y2 on akuuttihoidon osasto

Vierailuajat

Vierailuaika osastolla on klo 11.30─19.00. Potilaan vointia voi tiedustella hoitajilta klo 11─12 välillä tai klo 16 jälkeen.

Seinäjoen kaupunginsairaalan akuuttihoidon vuodeosastolla on 40 hoitopaikkaa akuuttia sairaalahoitoa tarvitseville potilaille. Potilaat tulevat lyhytaikaiselle hoitojaksolle lääkärin lähetteellä.

Kotiutumisen tuki

Kun sairaus ei vaadi enää sairaalahoitoa, pyritään nopeaan kotiuttamiseen. Sosiaalityöntekijä järjestää tarvittaessa kotihoidon palveluita. Mikäli kotona asumisessa ilmenee ongelmia eikä kotona asuminen onnistu enää kotipalvelujen turvin, Ikäihmisten asiakasohjausyksikön kautta järjestetään jatkohoitopaikka.

Tarvittaessa on mahdollista järjestää potilaan tarvitsema sairaanhoito kotiin kotisairaalan turvin.

Opetussairaala

Akuuttihoito-osasto on osa kaupunginsairaalaa, jossa opetusta ohjaa lääkärit, monipuoliseen osaamiseen perehtynyt hoitohenkilökunta sekä muut moniammatillisen tiimin jäsenet. Osastolla on myös eri alojen hoitotyön opiskelijoita. Potilaiden hoito osastolla on vaativaa ja laaja-alaista, mikä tarjoaa tuleville alan ammattilaisille erinomaisen opiskeluympäristön positiivisessa ilmapiirissä.


Kaupunginsairaalan esite: Hyvässä hoidossa kaupunginsairaalassa

Y-talo, c-osa, 2. kerros, Koskenalantie 18 (linkki),
60220 Seinäjoki

Puhelinnumerot

Hoitajien kanslia

A-kanslia p. 044 425 5985

B-kanslia p. 044 425 5986

C-kanslia p. 044 425 5987

Osastonhoitaja

p. 044 425 5012, 06 425 8535

Apulaisosastonhoitaja

p. 044 425 5524

Sosiaalityöntekijä

p. 06 425 8534