+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Edistä terveyttäsi » Terveyden edistäminen » Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2017 - 2020 valmistelu

Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelman 2017 - 2020 valmistelu

Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2009 - 2012 on ohjannut ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä koskevia päätöksiä, palvelujen kehittämistä sekä käytännön asukas- ja asiakastyötä kunnan kaikilla toimialoilla. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on koko kaupungin eri toimialojen yhteinen tehtävä. Strategian pikainen päivitys on ajankohtaista uudistuneen palvelurakenteen, toimintaympäristön ja lainsäädännön vuoksi. Tavoitteena on, että uusi suunnitelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Seinäjoen kaupungin ehkäisevä mielenterveys- ja päihdestrategian tulisi antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

  1. Miten Seinäjoen kaupungissa edistetään asukkaiden mielen hyvinvointia ja päihteetöntä elinympäristöä?
  2. Miten ehkäistään tai puututaan varhain mielenterveyshäiriöihin ja päihdehaittoihin?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä vahvisti monialaisen strategiatyöryhmän kokoonpanon 3.6.2016. Se koostuu kaupungin työntekijöistä, järjestötoimijoista, viranomaisista, yritysten edustajista ja eri asiakasryhmistä ja vertaistoimijoista.

Laajan työryhmän kokousten aikataulu on seuraava:

25.11.16 klo 9 - 12, Päihdeklinikka

23.2.17 klo 9 - 12, Työllisyyspalvelut Avanti

12.5.17 klo 9 - 12, Päihdeklinikka

Lisäksi strategiatyötä valmistelee viranhaltijoista muodostettu työvaliokunta. Valmistelutyön eri vaiheita arvioi säännöllisesti Päihde- ja mielenterveystyön asiakasraati. Lisäksi suunnitelmasta pyydetään lausunnot nuorisolautakunnasta ja ikäneuvostosta.

Kaupungin asukkaat voivat osallistua mielenterveys- ja päihdesuunnitelman valmisteluun

Valmistelutyön lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja hyvän elämän toteutuminen Seinäjoella.

Kaupungin asukkaille suunnattu kysely on päättynyt 15.5.2017. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!


Ulla Frantti-Malinen

työryhmän puheenjohtaja

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori

p. 050 566 2738

ulla.frantti-malinenseinajoki.fi