+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Edistä terveyttäsi » Omahoito » Päihteet ja riippuvuudet

Päihteet ja riippuvuudet

Päihteillä tarkoitetaan aineita, jotka piristävät, rentouttavat, aiheuttavat voimakkaita mielihyvä- tai muita tunnekokemuksia, mutta samalla muuttavat tietoisuutta ympäröivästä maailmasta.

Päihderiippuvuus on pitkäaikainen sairaus. Riippuvuudelle on tyypillistä kyvyttömyys säädellä aineen käyttöä, elimistön kasvava kyky sietää ainetta ja vieroitusoireet aineiden käytön loputtua.


Huumausaineet ovat laittomia päihteitä. Niiden luvaton käyttö, hallussapito ja myynti ovat Suomessa rangaistavia tekoja.
Alkoholi on yleisimmin Suomessa käytetty päihdeaine, jonka myyntiä ja anniskelua ohjataan lainsäädännön avulla.

Päihdetyön lainsäädäntöön voit tutustua tarkemmin Pohjanmaa-hankkeen sivustolla.

Seinäjoen kaupungin päihdepalveluihin pääset tutustumaan tästä.

Alkoholi

Suomessa yleisimmin käytetty päihde on alkoholi. Alkoholinkäytön ja terveyshaittojen välillä on selvä yhteys: kulutuksen kasvaessa haitat lisääntyvät. Alkoholin käyttö näkyy suomalaisessa yhteiskunnassa tapaturmina, alkoholisairauksina, alkoholin pahentamina sairauksina ja lisääntyvänä kuolleisuutena. Monen kansantaudin taustalla on myös alkoholiongelma.


Jokaisen on hyvä aika ajoin arvioida alkoholikäyttöään ja sen mahdollisesti aiheuttamia haittoja.

Minkä verran tulee käytettyä?

Miten usein?

Mitä käytöstä seuraa itselle ja läheisille?

Alkoholin käyttö saattaa lisääntyä vähin erin ja huomaamatta.


Kohtuukäytöksi katsotaan alkoholinkäyttö, joka ei aiheuta terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia vaikeuksia. Yleensä käyttö on tällöin harvoin toistuvaa, määrältään vähäistä ja humalajuominen poikkeuksellista. Kun alkoholia kuluu paljon kerralla tai käyttö on runsasta pidemmällä aikavälillä, puhutaan riskikulutuksesta.


Riskikulutuksen rajat terveille, työikäisille aikuisille:


naiset: yli 5 annosta kerralla tai 16 annosta viikossa
miehet: yli 7 annosta kerralla tai 24 annosta viikossa


Yli 65-vuotiaille naisille ja miehille asetettu riskikulutuksen raja:


2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa

Alkoholiannos
Yksi alkoholiannos sisältää n. 12 grammaa puhdasta alkoholia, riippumatta juoman laadusta. Pienessä pullollisessa siideriä tai olutta on siis saman verran alkoholia kuin yhdessä annoksessa (4cl) kirkasta viinaa.

Yksi annos on:
0.33 l eli pieni pullo keskiolutta tai siideriä
12 cl mietoa viiniä
8 cl väkevää viiniä
4 cl viinaa (40%)

Testejä

Alkoholinkäytön riskit- AUDIT
Alkoholiriippuvuus- SADD
Juomatapatesti
Sosiaalisen vastuun testi

Muita hyödyllisiä linkkejä

Alkoholi ja aivot
Alkoholi ja lapsuus
Alkoholi ja terveys
Alkoholiriippuvuus
Alkoholinkäytön riskirajat
Alkoholiongelmaisen hoito-Käypä hoito-suosituksen potilasversio
Apua alkoholiongelmaan
A-klinikka säätiö
Al-Alon - Vertaistukea alkoholistien läheisille
Juomalaskuri
Juomisen hallinnan välineitä
Käytön riskejä ja haittoja
Muita alkoholinkäytön kysymyksiä
Nainen ja alkoholi

Tupakka

Suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Moni harkitsee päätöstään pitkään, osa uskoo lopettavansa joskus tulevaisuudessa. Tupakoinnin lopettaminen on monille yksi elämän parhaista päätöksistä, koska tupakka on yksi merkittävimmistä estettävissä olevista kansantautien aiheuttajista.

Huolimatta siitä, että tiedetään miten haitallista tupakointi on, motivoituminen lopettamiseen on monille vaikeaa. Lopettaminen vaatii sitoutumista ja vahvaa motivoitumista. On hyvä selvittää itselleen, miksi yleensä polttaa ja ennen kaikkea miksi haluaisi ja kannattaisi lopettaa. On myös hyvä muistaa, että positiiviset vaikutuksen elimistön toiminnassa alkavat heti, kun tupakointi lopetetaan. Kahden ensimmäisen savuttoman viikon aikana elimistösi voi paremmin; verenpaine, sydämen syke ja veren happipitoisuus normalisoituvat, häkä häviää elimistöstä ja keuhkot alkavat puhdistua. Hengittäminen helpottuu ja haju- ja makuaisti sekä verenkierto alkavat parantua.

Jokaisen tupakoitsijan oikeuksiin kuuluu se, että käydessään terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla, häneltä kysytään tupakoinnista ja ohjataan tupakoinnin lopettamiseen.

Savuton leikkaus

Seinäjoen terveyskeskus on mukana Savuton leikkaus –toiminnassa. Tavoitteena on kartoittaa kaikkien leikkauslähetteen saavien potilaiden tupakointitottumukset ja vaihtoehtona tarjota tupakoiville savutonta leikkausta. Savuttoman leikkauksen valinneet potilaat ohjataan tupakoinnin yksilö- tai ryhmäohjaukseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että potilas ei tupakoisi kuusi viikkoa ennen ja kuusi viikkoa jälkeen leikkauksen. Luonnollisesti kannustetaan myös pysyvään savuttomuuteen.

Tutkimuksissa on osoitettu, että potilaan tupakoimattomuus vähentää toimenpiteeseen liittyneitä sivuvaikutuksia ja edistää paranemista. Esimerkiksi haavat paranevat paremmin, infektioriski vähenee ja toipuminen leikkauksesta nopeutuu.

Savuton Suomi 2040 - hanke

Savuton Suomi 2040 - hankkeen toimijat tukevat tupakkalain tavoitetta tupakkatuotteiden käytön loppumisesta ja edistävät savuttomuutta yhteisesti ja omassa työssään.Savuton Suomi 2040 - hankesivuille pääset tästä.

Tervetuloa aloittamaan savuton elämä.

Tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen saat seuraavista linkeistä.

Tupakkariippuvuustest i(Fageström)
ActiveStop, 12 viikon tukiohjelma
Ehkäisevä päihdetyö ry
Elämä COPD:n kanssa
Eroon tupakasta
Fressis.fi, Apua lopettamiseen
Keuhkoahtauma
Nikotiinivalmisteet
Nuuska
Passiivisen tupakoinnin haittavaikutukset
Pokalehuulessa.fi
Sinua huijataan! - Aineistoa 6-8-luokkalaisille tupakkakokeilujen ja tupakan käytön ehkäisyyn.
Stumppi.fi Suomen ASH ry
Tupakoitsijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi – otatko haasteen vastaan?
Tupakoinnin lopettaminen
Tupakoinnin lopetus ja paino
Tupakka ja sairaudet
Tupakoinnin lopettaminen –reseptilääkkeet
Tupakointi ja tupakoinnin lopettaminen
Tupakoinnin lopettaminen ei ole koskaan liian myöhäistä!
Työkalu suomalaisten nuorten tupakoimattomuuden edistämisohjelmassa

Huumeet

Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ovat Suomessa kuten useimmissa muissakin maissa rangaistavia tekoja. Myös huumausaineiden valmistus, myynti, maahantuonti ja kuljetus ovat rangaistavia. Huumausaineiden käyttö johtaa helposti myös muihin rikoksiin.

Huumeiden viihdekäyttö on suhteellisen uusi käsite Suomessa. Siihen liittyy oletus käytön hallittavuudesta. Haitatonta huumeidenkäyttöä ei ole olemassa. Pienetkin määrät voivat aiheuttaa elinvaurioita. Huumeidenkäyttäjä ei välttämättä itse havaitse huumeiden käytöstä tulevia ongelmia yhtä nopeasti kuin lähellä olevat ihmiset.

Jos sinulle tai tuttavallesi tarjotaan huumeita, voit ottaa yhteyttä poliisiin. Huumeisiin liittyvät havainnot voi ilmoittaa poliisille myös Internetissä. Poliisin nettilinkki

Tietoa ja tukea huumeiden käytön ehkäisyyn ja lopettamiseen tarjoaa Irti Huumeista ry.
Toiminnan tarkoituksena on huumeiden käytön ennaltaehkäisy, huumeiden käyttäjien tukeminen käytön lopettamiseksi, käyttäjien läheisten tukeminen, vaikuttaminen ehkäisevän ja korjaavan huumetyön kehittämiseksi maassamme, työskentely rajoittavan huumausainepolitiikan säilyttämiseksi ja huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä edunvalvonta.

Hyödyllisiä linkkejä

Testi: Huumeidenkäyttötesti (DAST)
Huumeet
Huumeet (poliisi)
Kiinnostaako huumeet ?
Käytön ja haittojen ehkäisy
Raskaus ja huumeet
Sano huumeille ei

Riippuvuudet

Riippuvuus eli addiktio (lat. addictio, jättäminen jonkun valtaan) voi syntyä jonkin aineen käytöstä. Ihminen voi tulla riippuvaiseksi myös jonkin toiminnan harjoittamisesta. Riippuvuus ilmenee usein tiettyjen tunnetilojen toistumisena ja tiettyjen toimintojen pakonomaisena toistamisena. Riippuvuus voi olla haitallista tai haitatonta, henkistä tai ruumiillista.

Nuorille riippuvuus syntyy nopeammin kuin aikuisille, sillä heillä aivojen kehitys on kesken.Riippuvuutta aiheuttavan aineen käyttö vahvistaa nopeasti aineesta saadun mielihyvän "muistijälkeä" aivoissa.

Jos aineen käyttö tai toiminta ei ole mahdollista, ihminen tuntee ahdistuneisuutta ja hermostuneisuutta ja mahdollisesti erilaisia fyysisiä ja/tai psyykkisiä vieroitusoireita.

Riippuvuus on yksi sairaus monien muiden sairauksien joukossa.

Testejä

Rahapelit
Netinkäyttö
Seksiriippuvuus

Muita hyödyllisiä linkkejä

Peliklinikka
Pelivoimapiiri - Pelivoimapiiri on valtakunnallinen palvelu omasta tai läheisensä rahapelaamisesta huolestuneille ihmisille.
Riippuvuus !
Riippuvuus hallitsee elämää
Riippuvuusongelmat
Riippuvuudet parisuhteessa
Rakkautta vai riippuvuutta
Nettiriippuvuus
Ostoriippuvuus
Läheisriippuvuus
Seksiriippuvuus
Syömishäiriöt
Terve riippuvuus