+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Edistä terveyttäsi

Edistä terveyttäsi

"Kaikki taidot ja tutkimukset ja samoin kaikki toiminnat ja valinnat tähtäävät jonkin hyvän saavuttamiseen. Siksi hyvän on osuvasti sanottu olevan se, mitä kaikki tavoittelevat."
Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka l, 1094a.

Terveys

Terveys voidaan nähdä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana, se voi olla myös ihmisen itsensä ilmaisemaa kokemusta omasta terveydentilastaan tai se voi olla kykyä selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista siten, että itse tai kanssaihmiset eivät kärsi.

Miten voimme edistää omaa terveyttämme?

Lapsille ja nuorille perhe ja siellä omaksutut elintavat ovat ne kulmakivet, joille heidän terveytensä rakentuu. Vanhemmuuden perusasiat: turvalliset rajat, terveelliset ja säännölliset ateriat yhdessä perheen kesken, liikuntaan kannustaminen, vanhemman oma esimerkki ja riittävän unen turvaaminen ovat lapsen terveen ja onnellisen elämän perusasioita.

Jokainen aikuinen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa omaan terveyteensä. Itselle sopivasta, terveellisestä ruokavaliosta on runsaasti tietoa tarjolla. Liikunnan vähäiselläkin lisäämisellä on saatavissa terveyshyötyjä. Esimerkiksi työmatka-autoilun vaihtaminen pyöräilyyn tai hissin sijasta rappusten käyttäminen tai ylimääräinen käynti postilaatikolla ovat oman kunnon, iän tai elämäntilanteen mahdollistamia vaihtoehtoja päivittäisen liikunnan lisäämiseksi. Tupakoinnin lopettamiseksi on Seinäjoella tarjolla tukea sekä yksilöllisesti, että ryhmän avulla. Lopettamispäätös on oman ja ympäristön terveyden kannalta merkittävä ratkaisu.

Onnellisuus

Ihminen on tavoitellut aina onnellisuutta. Omat asenteemme ja elämäntapamme vaikuttavat vahvasti onnellisuuteemme. Sen sijaan koulutustaso, ilmasto, rotu, sukupuoli tai älykkyys eivät tutkimusten mukaan siihen vaikuta

Miten onnelliset elävät?

Liikunta on tutkitusti onnellisten ihmisten elämässä usein päivittäinen tapa. Se lisää onnellisuutta ja samalla masennus lievittyy, ahdistuneisuus ja stressin kokemus vähenevät. Optimistinen luonne antaa onnelliselle ihmiselle sinnikkyyttä ongelmien ratkaisussa, positiivinen mieliala ja itsetunto vahvistuvat sekä masennuksen ja ahdistuksen tunteet vähenevät.

Selviytyminen erilaisista vastoinkäymisistä helpottuu jos kykenee näkemään ikävän kokemuksen jotenkin mielekkäänä tai merkityksellisenä esimerkiksi elämän arvojen ja arvostusten muuttumisen kautta. Onnellinen ihminen antaa anteeksi. Anteeksianto tarkoittaa sitä, että lakkaa olemasta vihainen tai luopuu kaunasta, närkästyksestä tai mielipahasta. Kyky antaa anteeksi kasvaa tutkitusti iän myötä. Laaja sosiaalinen verkosto ja kyky nauttia eri asioista ovat myös osa onnellisen ihmisen elämäntapaa.

Meillä on runsaasti tutkittua tietoa terveyteemme vaikuttavista tekijöistä (ravitsemus, liikunta, päihteet, tupakka, uni ja onnellisuus). Jokainen päättää itse, miten näitä tietoja elämässään käyttää