+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Toukokuu » Koululaisten terveystarkastuksia tehdään myös kesällä

Koululaisten terveystarkastuksia tehdään myös kesällä

31.5.2019, klo 7:30

Terveyskeskuksessa on jo useamman vuoden ajan tehty koululaisten terveystarkastuksia juhannukseen saakka. Vanhemmilta saadun positiivien palautteen johdosta jatkamme myös tänä vuonna tätä käytäntöä.

Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan.
Tarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa.
Terveyden edistämisen lisäksi tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oppilaan ja hänen perheensä erityisen tuen tarpeet ja järjestää tarvittava tuki sekä seurata tilanteen edistymistä yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.

Tarkastuksista poisjäävien tuen tarve selvitetään, koska tiedetään, että tarkastuksista poisjääneiden riski syrjäytymiseen on suurempi kuin niihin osallistuneilla. Tuen tarvetta voidaan selvittää esimerkiksi ottamalla yhteyttä perheeseen tai järjestämällä kotikäynti.

Kouluterveydenhuollosta säädetään terveydenhuoltolaissa.
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 § 16
Valtakunnallisesti yhtenäinen laatu- ja palvelutaso varmistetaan asetuksella.
Valtion asetus kouluterveydenhuollosta


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja