+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Terveyspalvelut » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2017 » Kesäkuu » Kansalaisraati vaikuttaa hyvinvointistrategiaan

Kansalaisraati vaikuttaa hyvinvointistrategiaan

26.6.2017, klo 13:10

Seinäjoen kaupunki järjesti asukkailleen mahdollisuuden osallistua hyvinvointistrategian 2017–2020 suunnitteluun.

Kansalaisraati järjestettiin 10.–12.4.2017, ja keräsi yhteensä 21 henkilöä pohtimaan, mitkä ovat keskeisimmät tavoitteet tulevalle hyvinvointikaudelle.

Kansalaisraatilaiset nostivat esiin heidän mielestään tärkeimpiä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon strategiasuunnittelussa. Raadin valmistelemassa julkilausumassa nousi esiin muun muassa se, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa. Asennekasvatustyö ja "koko kylä välittää" -mentaliteetti koettiin tärkeänä tekijänä yhteisöllisen, huomaavaisen, suvaitsevaisen, inhimillisen ja yhdenvertaisen Seinäjoen luomisessa. Yksinäisyyden vähentäminen nousi yhtenä keskeisenä teemana. Matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet koettiin tärkeiksi. Kansalaistoiminnan roolin toivottiin kasvavan. Tavoitteeksi asetettiin kansalaisten roolin osallisuuden lisääminen, esimerkiksi kansalais- ja asukasraatien, kaupunkiosatoimikuntien ja kyläyhdistysten avulla.


Kansalaisraati valmisteli julkilausuman, joka luovutetaan 27.6.2017 elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Veikko Koivistolle. Julkilausuma julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla. Kansalaisraadin julkilausuman luovuttavat raadin edustajat Jorma Hyytiä, Kari Saarinen, Raija Poutanen, Heli Lahti ja Lotta Haapala.


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja