+
Tulosta
Etusivu

Mitä sovittelu on?

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rakentavalla keskustelulla selvittää rikos- ja riita-asioita asianosaisten välillä. Sovittelu on maksutonta palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolet sekä kaksi vapaaehtoista, koulutettua ja puolueetonta sovittelijaa osallistuvat keskusteluun. Alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajat ovat mukana sovittelussa.

Sovittelu voidaan toteuttaa sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun. Alaikäisten osallisten osalta myös huoltajien on oltava suostuvaisia sovitteluun.

Sovittelualoite

Aloitteen sovittelusta voi tehdä rikoksesta epäilty, vahingonkärsijä, alaikäisten asianosaisten vanhemmat, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen.

Riita-asia aloitelomake (doc, 0.05 Mt)

Sovittelussa käsitellään ja sovitaan

  • Tapahtunut rikos tai riita
  • Aiheutuneet vahingot
  • Miten vahingot korvataan, maksuaikataulu
  • Tehdään sopimus
  • Anteeksipyyntö ja anteeksianto

Mitä hyötyä sovittelusta on?

Osapuolet kohtaavat toisensa turvallisesti ja luottamuksellisesti. Osapuolet voivat keskustella soviteltavasta asiasta, sen syistä ja seurauksista sekä ratkaisuvaihtoehdoista. Sovittelu voidaan ottaa huomioon syyteharkinnassa tai oikeudessa rangaistusta määrättäessä lieventävänä asiana.


Etelä-Pohjanmaan sovittelutoimisto
Juhonkatu 4, 4 krs.
60320 Seinäjoki
sovittelutoimistoseinajoki.fi