+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten

  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii muutoinkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa
  • toimii sosiaalihuollon henkilöstön ja asiakkaan välillä sovittelijana

Sosiaaliasiamies Elina Aaltonen
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Eskoontie 47, 60280 Seinäjoki
p. 050 4746716

Muistutus sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellytttä, että jokaisessa terveydenhuollon tomintayksikössä on nimetty potilasasiamies. Seinäjoen terveyskeskuksessa potilasasiamiehenä toimii sosiaalityöntekijä Tuulia Salomaa-Holma.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esimerkiksi

  • ongelmia tiedonsaannissa
  • potilasasiakirjoissa olevan tiedon korjaamista
  • potilas- tai lääkevahinkoepäilyä
  • tietosuojaa
  • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun

Yhteyden saa puhelimitse, jolloin varataan myös aika mahdollista käyntiä varten. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Potilasasiamies Tuulia Salomaa-Holma
Terveyskeskus, akuuttiosasto Y2
Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki
p. 06 425 8534