+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Perhekeskuspalvelut » Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE

Perhekeskustoimintamalli

"Apua ja kohtaamista perheiden lähelle kaikkien toimijoiden yhteistyöllä"

Perhekeskustoiminnan tavoitteet

LAPE-muutosohjelmassa kehitetään perhekeskustoimintaa, jonka tavoitteena on koota hajaantuneet lapsiperhepalvelut edistämään lasten ja perheiden kohtaamista ja edistää viivytyksetöntä avuntarpeeseen vastaamista. Perhekeskustoiminta on lähipalvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Lisäksi jokaisessa perhekeskuksessa on avoimia kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat asukkaiden omaehtoista toimintaa, vertaistukea ja yhteisöllisyyttä sekä vähentävät yksinäisyyttä.

Perhekeskustoiminta vastaa asiakkaan tarpeiden mukaiseen avunsaantiin nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. Useita palveluja samanaikaisesti tarvitseva asiakas tulee paremmin autetuksi, kun on huolehdittu palvelujen koordinoinnista ja vastuista. Palvelujen verkoston avulla on mahdollista järjestää aikaisempaa monipuolisempaa ammattilaisten sekä vapaaehtoisten ja vertaisten antamaa apua ja tukea mm. vanhemmuuteen. Yhteiset arvot ja yhteinen lapsikäsitys sekä toimintaperiaatteet ovat keskeisiä tekijöitä toimivan yhteistyön kannalta.

Perhekeskustoiminta on yhteistyötä

Perhekeskustoimintamalli on yhteistyörakenne, joka kokoaa asukkaat, maakunnan, kunnan, yksityisen, järjestöjen, kolmannen sektorin toimijat yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Rakenteeseen kytkeytyy myös maakunnan ulkopuolelta, esimerkiksi osaamis- ja tukikeskuksista tulevat palvelut. Tällä hetkellä näyttää siltä, että perhekeskustoimintamallin kokonaishallinnoinnista vastaisi maakunnan liikelaitos. Perhekeskustoimintamallin rakennetta on kuvattu seuraavassa kuvassa:


Palveluiden järjestämisvastuu on kunnalla ja uudella maakunnalla – asukasosallisuus huomioiden. Perhekeskustoimintamalli luo rakenteen, joka verkostoi tehtävien toteuttamiseksi tarvittavat lapsiperheiden palvelut ja toiminnot yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Se edellyttää uudenlaista toimintakulttuuria (palveluiden ja kohtaamispaikan lisäksi), organisointia, johtamista, palveluiden yhteensovittamista, toimivia yhteistyörakenteita.


Palvelujen integraatio kuvana tulevassa maakunnassa

Etelä-Pohjanmaan lasten ja perheiden palveluiden kehittämishanke 2017-2018 loppuraportit

E-P LAPE loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteiksi (pdf, 2.34 Mt) E-P LAPE loppuraportti tiivistelmä (pdf, 1.76 Mt)

Perhekeskustyöryhmän puheenjohtaja

Harri Lintala

p. 06 416 2167

harri.lintalaseinajoki.fi


www.seinajoki.fi/perhekeskuspalvelut