+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014)

Ilmoitusvelvollisuus, Sosiaalihuoltolaki 35 §
Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteyttä kunnallisesta sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin. (35 § 1 mom.)

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä. (35 § 2 mom.)

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä. (35 § 3 mom.)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä (pdf, 0.1 Mt)

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, täytettävä lomake (pdf, 0.12 Mt)

Yllä olevalla lomakkeella tehty ilmoitus toimii tarvittaessa myös ilmoituksena iäkkään henkilön palvelutarpeesta. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25§). Tällöin asiaa lähtevät selvittämään Ikäkeskus-ikäihmisten asiakasohjausyksikön työntekijät.


Lomake lähetetään postitse tai palautetaan asiakasneuvontaan osoitteella:

Seinäjoen kaupunki
Sosiaali- ja terveyskeskus
PL 229, Alvar Aallon katu 9 C
60101 Seinäjoki

Asiakasneuvonta avoinna arkisin klo 9 - 15.


Seinäjoen kaupunki

Sosiaali- ja terveyskeskus

PL 229, Alvar Aallon katu 9 C

60101 Seinäjoki