+
Tulosta
Etusivu

Palveluseteli

Seinäjoella on käytössään palveluseteli, jota voi käyttää kotihoidossa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito), omaishoitajan vapaan järjestämisessä sekä tehostetussa palveluasumisessa.

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä 1.1.2017 alkaen

Seinäjoki siirtyy vaiheittain käyttämään sähköistä PSOP- palvelusetelijärjestelmää. Ensimmäisessä vaiheessa käyttö aloitetaan ikääntyvien omaishoidon sijaishoitajapalvelussa. 1.1.2017 lähtien myönnetään vain sähköisiä palveluseteleitä ikääntyvien omaishoidon sijaishoitajapalvelussa. Muissa ikääntyvien palveluissa on vielä käytössä ns. paperinen palveluseteli. Muutos sähköiseen palvelusetelijärjestelmään toteutetaan vähitellen. Tutustu sähköiseen palvelusetelijärjestelmään :https://parastapalvelua.fi

Palvelusetelin myöntäminen

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kaupungin omaa palvelua. Kaupunki myöntää asiakkaalle palvelusetelin eli käytännössä maksusitoumuksen, jotta asiakkaalle voidaan ostaa hänen tarvitsemansa palvelun. Kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta tai Ikäkeskuksesta.

Asiakas ostaa palvelun

Asiakas valitsee kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista haluamansa. Asiakas maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen. Palveluntuottaja laskuttaa kaupunkia palvelusetelin arvosta kuukausittain. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista yleensä kirjallisesti. Palvelusetelillä korvattavassa palvelussa lähtökohtana on palvelusetelipäätöksessä määritelty käyttötarkoitus ja palvelun määrä.

Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta.

Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä

Asiakasta koskevat sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain mukaiset oikeudet. Jos asiakas on palvelusetelillä hankittavaan palveluun tyytymätön, hän voi tehdä muistutuksen sosiaali- ja terveystoimelle ja palveluntuottajalle. Hän voi myös vaihtaa palveluntuottajaa. Palveluun liittyvistä epäkohdista hän voi olla myös yhteydessä sosiaali- tai potilasasiamieheen ja/tai tehdä kantelun valvontaviranomaisille kuten aluehallintoviranomaisille (AVI).

Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Erimielisyys voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Ikäkeskus- Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
p. 06 416 6606
Avoinna: ma-pe klo 9-14
Osoite: Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki

Neuvonta- ja ohjauspalveluun kulku katutasolta, rautatieaseman ulkokellon vasemmalta puolelta, entiset E-P:n matkailun tilat


YhteystiedotSeinäjoen kaupunki

Sosiaali- ja terveyskeskus

Alvar Aallon Katu 9, PL 229

60101 Seinäjoki

p. 06 416 2111

f. 06 416 2868

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi