+
Tulosta
Etusivu

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen tarkoituksena on turvata paljon apua tarvitsevan henkilön kotona asuminen. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitajille maksettavasta hoitopalkkiosta ja/tai palveluista.

Omaishoidontuen määrä perustuu annettavan hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen. Päätös perustuu ikääntyvien palveluissa asiakkaan kotona tehtävään selvitykseen, toimintakykymittaristoon ja omaishoidon asiakastiimin käymään keskusteluun. Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön RAI-mittaristo asiakkaan toimintakyvyn arvioimisen apuvälineeksi.

Tuki on harkinnanvarainen etuus, jota myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa. Hoitaja voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.


Lisätietoja asiakkaille antavat alla olevat henkilöt,
jotka ovat parhaiten tavoitettavissa arkisin klo 9-11

Omaishoidon asiakasohjaaja
Päivi Mäki-Valkama,
p. 044 754 1706
paivi.maki-valkamaseinajoki.fi

Omaishoidon asiakasohjaaja ja lyhytaikaishoidon järjestelyt
Elisa Heinämäki
p. 044 754 1689
elisa.heinamakiseinajoki.fiIkäkeskus- Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
p. 06 416 6606
Avoinna: ma-pe klo 9-14
Osoite: Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki

Neuvonta- ja ohjauspalveluun kulku katutasolta, rautatieaseman ulkokellon vasemmalta puolelta, entiset E-P:n matkailun tilat


Yhteystiedot

Palkkiot ja myöntämisperusteet

Omaishoidontuen hoitopalkkiot vuonna 2019 (pdf, 0.05 Mt)Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.2.2019 alkaen (pdf, 5.39 Mt)

Hakemus

Omaishoidontukihakemus (pdf, 0.2 Mt)

Seinäjoen kaupunki

Sosiaali- ja terveyskeskus

Alvar Aallon Katu 9, PL 229

60101 Seinäjoki

p. 06 416 2111

f. 06 416 2868

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi