+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ikääntyvien palvelut » Kuljetuspalvelut ja liikkuminen

Kuljetuspalvelut ja liikkuminen

Paikallisliikenne

Vuoden 2013 alusta lähtien 65 vuotta täyttäneiden omavastuu Seinäjoen paikallisliikenteessä on 1 € / matka. Omavastuun maksaminen tapahtuu Matkahuollon matkakortilla, johon on ladattava etukäteen 10 matkustuskertaa. Ensimmäinen lataus on suoritettava Matkahuollon toimipisteessä. Ensimmäisen latauksen jälkeen lisälataukset onnistuvat myös bussissa. Jos asiakkaalla ei ole jo käytössä Matkakorttia, veloittaa Matkahuolto uudesta kortista 6,50 €. Lisäksi kuljetuspalveluja järjestetään sekä vaikeavammaisten että vanhusten kuljetuspalveluna.

Paikallisliikenteen reitit ja aikataulut

Seinäjoen kaupungin järjestämä Seili-palveluliikenne on kaikille avointa kutsujoukkoliikennettä. Matkat tilataan matkapalvelukeskuksesta edellisenä päivänä tai viimeistään kahta tuntia ennen matkan alkua. Peräseinäjoen ja Lehtimäenkylän alueella joukkoliikenne toimii NOPSA-palveluliikenteen kautta.

Lisätietoja palveluliikenteestä ja aikatauluista

Pienituloisille, yli 65 vuotiaille, voidaan myöntää asioimismatkoina kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa/kk. Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voivat hakea henkilöt, jotka eivät asu Seilin, Nopsan tai muun palveluliikenteen alueella.

Etuus on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Matkoja haetaan Seinäjoen kaupungin Ikäkeskuksen asiakasohjaajilta. Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua haetaan sosiaalihuoltolain mukaisella kuljetuspalveluhakemuksella. Hakemuksen ja myöntämisperusteet löydät täältä.

Lisätietoja: Ikäkeskus- Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö sekä vammaispalvelun sosiaalityöntekijä

Kuljetuspalveluja myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Lisätietoja: Vammaispalvelut / Kuljetuspalvelut


Seinäjoen kaupunki

Sosiaali- ja terveyskeskus

Alvar Aallon Katu 9, PL 229

60101 Seinäjoki

p. 06 416 2111

f. 06 416 2868

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi