+
Tulosta
Etusivu

Palvelutarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen selvittämisen tarkoituksena on arvioida henkilön tuen ja palvelujen tarvetta. Palvelutarpeen selvittämisellä varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemiseen.

Palvelutarpeen selvittämisellä arvioidaan, onko ikäihmisellä tarvetta esimerkiksi kotihoitoon, asumispalveluihin, asunnon muutostöihin, omaishoidontukeen, toimeentuloturvaan tai kuljetuspalveluun. Arviointia voi pyytää ikääntynyt itse, hänen omaisensa tai joku muu tilanteen tunteva henkilö.

Palvelutarpeen selvittäminen tehdään yhdessä ikääntyneen henkilön ja hänen omaistensa kanssa. Pääsääntöisesti selvittäminen tehdään asiakkaan omassa kotiympäristössä ja sen tekee Ikäkeskuksen asiakasohjaaja.

Palvelutarpeen luotettavan selvittämisen apuvälineeksi Seinäjoen kaupunki ottaa vuoden 2016 aikana käyttöön RAI-arviointijärjestelmän.

Laajaa palveluntarpeen selvittämistä tarvitessasi ota yhteyttä Ikäkeskuksen neuvonta ja ohjauspalveluun.

Ikäkeskus- Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö
p. 06 416 6606
Avoinna: ma-pe klo 9-14
Osoite: Valtionkatu 1, 60100 Seinäjoki

Neuvonta- ja ohjauspalveluun kulku katutasolta, rautatieaseman ulkokellon vasemmalta puolelta, entiset E-P:n matkailun tilat


Yhteystiedot

Esite: Ikäkeskus ja kotihoito


Ikäkeskus- Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö

Valtionkatu 1,

60100 Seinäjoki

ikakeskusseinajoki.fi

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi