+
Tulosta
Etusivu

Ruokamyrkytys

Ruokamyrkytyksellä tarkoitetaan ruoan tai talousveden nauttimisen välityksellä saatua tartuntaa tai myrkytystä. Ruokamyrkytyksen aiheuttajat ovat useimmiten mikrobeja (bakteereita tai viruksia) tai mikrobin tuottamia toksiineja. Lisäksi ruokamyrkytyksen voivat aiheuttaa loiset, myrkylliset kasvit, eläimet tai sienet sekä kemialliset aineet.

Ruokamyrkytysepidemialla tarkoitetaan tapausta, jossa vähintään kaksi henkilöä on saanut samanlaatuisen sairauden syötyään samaa ruokaa tai juotuaan samaa vettä ja jossa kyseinen ruoka tai vesi on sairauden aiheuttaja. Jos kaikki sairastuneet kuuluvat samaan ruokatalouteen, kutsutaan ruokamyrkytystä perhe-epidemiaksi.

Jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, niin ota yhteys kunnan elintarvikevalvontaviranomaiseen. Elintarvikealan toimijalla on myös lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle ruokamyrkytysepäilytapauksissa.

Ruokamyrkytysasioita hoitaa valituskohteena olevan toimipaikan valvoja. Valvojien yhteystiedot kohdetyyppien mukaan on lueteltu elintarvikehuoneistot-sivulla.