+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2020 » Maaliskuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 19.3.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 19.3.2020

23.3.2020, klo 9:56

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

15 § Psykologipalveluiden hoitoon pääsy Seinäjoen kaupungissa sekä opiskeluterveydenhuollossa
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa aluehallintovirastolle oheisen selvityksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2019 liitteiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 § Sosiaali- ja terveystoimialan määrärahojen sitomiset ja korotukset sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2019
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2019 tilinpäätöksen
- hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2019 talousarvion  tulosalueiden määrärahojen korotusesitykset että kustannuspaikkojen määrärahaylitykset ja sitomiset liitteiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 § Kotihoidon kotikuntoutuksen asiakasmaksu 1.4.2020 alkaen
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä kotikuntoutustiimin asiakasmaksut 1.4.2020 alkaen asiatekstin mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Seinäjoen kaupungin ikäihmisten palvelujen ostopalvelujen yhteistyö- ja valvontasuunnitelma vuodelle 2020
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ikäihmisten ostopalvelujen yhteistyö- ja valvontasuunnitelman vuodelle 2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 § Otto-oikeuden rajoittaminen viranhaltijoiden henkilöstöä koskevien päätösten osalta
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
- merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi
- päättää luopua otto-oikeudestaan viranhaltijoiden tekemien työnjohdollisiin ja muihin henkilöstöä koskeviin päätöksiin lukuun ottamatta päätöksiä, jotka koskevat toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen tai yli 6 kk määräaikaiseen palvelussuhteeseen ottamista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2020
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että se kokoontuu 19.3.2020 alkaen kello 16.00.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 § Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Tenkula, p. 040 0623531
Sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta, p. 040 7748402


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja