+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Syyskuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 12.9.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 12.9.2019

13.9.2019, klo 10:49

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

65 § Talouden toteutuminen 1.1. – 30.6.2019
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 30.6.2019 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

66 § Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023
Henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan linjauskeskustelun mukaisen esityksen sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2023.
Määrärahojen muutosten ja karsintojen jälkeen talousarvioehdotus on
- Toimintatuotot 25 242 200 eur
- Toimintakulut -245 270 900 eur
- Toimintakate -220 028 700 eur
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

67 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, sosiaali- ja terveystoimiala
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimialakohtaisen suunnitelman liitteen mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

68 § Osallistuminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vetämiin ICT-hankkeisiin
Henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus kokouksessa:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
– Seinäjoki osallistuu UNAn alueelliseen organisointiin sekä hyväksyy sairaanhoitopiirin hallituksen (28.1.2019) päätöksen
– Seinäjoki ei osallistu sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmän hankinnan kilpailutukseen eikä ODAn käyttöönottoon
– Seinäjoki osallistuu aktiivisesti alueellisten IT-järjestelmien kehittämiseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

69 § Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lausuntopyyntö tuki- ja osaamiskeskus Eskoon palvelujen kehittämisestä
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintojen kehittämisestä vuosina 2018 -2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Esitys kiintiöpakolaisryhmän vastaanottamisesta vuonna 2020
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa vastaan 10-15 henkilön kiintiöpakolaisryhmän Syyriasta syksyllä 2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

71 § Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Tenkula, p. 040 0623531
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968
Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja