+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Helmikuu » Sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaiseminen 1.7. - 31.12.2017

Sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaiseminen 1.7. - 31.12.2017

6.2.2018, klo 12:35

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 1.7.2013. Lain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut

Palvelutarpeen selvittäminen
Lain 15 § edellyttää, että kunta vastaa iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hänen hyvinvointiaan tukevien palvelujen tarpeiden selvittämisestä. Palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Seinäjoella palvelutarpeen arviointia tehdään Ikäkeskuksen eli ikäihmisten asiakasohjausyksikön toimesta.

Kotihoitopalvelut
Kotihoidon palveluja haetaan Ikäkeskuksesta. Aloitteen voi tehdä asiakas, omainen, läheinen, työntekijä ym. Palvelutarvetta arvioitaessa tehdään kotikäynti. Kotihoitopalveluiden aloittamisesta päättää kotihoidon asiakasohjaaja. Jos asiakas kotiutuu sairaalasta yhteistyötä kotihoitopalveluiden suunnittelussa tehdään sairaalan henkilökunnan ja lääkärin kanssa.

Omaishoidontuki
Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukea haetaan Ikäkeskuksesta. Omaishoidon tukea arvioitaessa tehdään kotikäynti ja arvioinnissa käytetään apuna toimintakykyä kartoittavaa mittaria.

Ympärivuorokautiset asumispalvelut
Seinäjoen SAS-työryhmä kattaa koko Seinäjoen alueen. Asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarve todetaan asiakkaan tai hänen omaisensa/läheisensä/kotihoidon tai muiden viranhaltijoiden tekemällä palvelukeskushakemuksella. Hakemuksen lisäksi arvioinnissa käytetään erilaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä (mm. toimintakyvynkartoitus, MMSE –muistitesti). SAS-työryhmä käsittelee hakemuksen, ja jos päädytään siihen, että asiakas täyttää ympärivuorokautisen asumispalvelun kriteerit, hänelle myönnetään asumispalvelupaikka tai hän jää odottamaan asumispalvelupaikan vapautumista. Odottaessaan paikkaa hakijalle tarjotaan muut mahdolliset tarvitsemansa palvelut ja tilannetta seurataan tarpeen mukaan.

Palvelutarpeen arviointiin pääsemiseen ja palveluiden kriteerit täytettyään asiakkaiden odotusajat palvelujen saamiseksi välillä 1.7. - 31.12.2017 ovat olleet seuraavat:

Palvelutarpeen selvittäminen: 0-7 vrk
Kotihoitopalvelut: 0-7 vrk
Omaishoidontuki: 1-3 kk
Ympärivuorokautiset asumispalvelut: 0-3 kk 64 %
Lähes kaikki alle 6 kk

5.2.2018
Seinäjoen kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimiala
Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja