+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2017 » Joulukuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 13.12.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 13.12.2017

14.12.2017, klo 10:20

§ 169 Kuntoutuksen laatukäsikirja
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kuntoutusohjauksen laatukäsikirjan tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 170 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä terveydenhuollon asiakasmaksut asiatekstin mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 171 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen
Henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaalihuollon asiakasmaksut asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.1.2018 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 172 Seinäjoen ja Isonkyrön perusterveydenhuollon hinnasto 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Seinäjoen ja Isonkyrön perusterveydenhuollon hinnastot asiatekstin mukaisesti vuodelle 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 173 Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien ympäristöterveydenhuollon hinnat vuodelle 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Seinäjoen kaupungin ja sopimuskuntien ympäristöterveydenhuollon kustannusten jaon asiatekstin mukaisesti vuodelle 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 174 Ympäristöterveydenhuollon maksut vuodelle 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon maksutaksat vuodelle 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 175 Sosiaalihuoltolain mukaan harkinnanvaraisesti myönnettävien kuljetuspalveluiden
myöntämisperusteet vuonna 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiatekstin mukaiset myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaisille ikäihmisten harkinnanvaraisille kuljetuspalveluille 1.1.– 31.12.2018 väliseksi ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 176 Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön liitteen mukaiset soveltamisohjeet viranhaltijoiden ohjeellisesti noudettavaksi soveltuvin osin vuodesta 2018 lukien siten, että paikalliset olosuhteet voidaan ottaa riittävästi huomioon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 177 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja omaishoidon sijaishoidon palkkiot 1.1.2018 alkaen asiatekstissä esitetyn mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 178 Talousarvion käyttösuunnitelman 2018 hyväksyminen
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 179 Lastensuojelun määräaikojen seurannan valvontapäätös ja kuuleminen
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi aluehallintoviraston päätöksen ja annetun selvityksen uudelta tilastointijaksolta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 180 Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys vuonna 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
-Seinäjoen terveyskeskus tekee sopimukset Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien
terveyskeskusten/yhteistoiminta-alueiden kanssa suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen tuottamisesta asiatekstissä esitetyllä tavalla
-valmiuskorvaus on 0,98 €/asukas tai 0,77 €/asukas sovittavan päivystystuntimäärän mukaan
-lisäksi kunnilta peritään päivystysajan käyntimaksu 144 €
-asiakkailta peritään asiakasmaksuasetuksen mukaiset lautakunnassa hyväksytyt käyntimaksut
-sopimukset ovat voimassa vuoden 2018 loppuun
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 181 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 182 Pakolaisryhmän vastaanottaminen
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa vastaan 10-15 henkilön kiintiöpakolaisryhmän Syyriasta syksyllä 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 183 OSMO- osallisuutta moniammatillisesti 1.1.2018 – 30.4.2020
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta
-merkitsee tiedoksi Osmo-hankkeeseen osallistumisen ja
-päättää, että tarvittava kuntarahoitusosuus vuodelle 2018 otetaan käsittelyyn lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 184 Västinkartanon väliaikainen vuokranmääritys, Komiatupa ja Rauhantupa
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää Västinkartanon Komiantuvan ja Rauhantuvan asukkaiden yhteisten tilojen jyvityksien perusteella uusitut vuokramääritykset asiaselostuksessa esitetyllä tavalla 1.11.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 185 Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.4.2018 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 186 Vammaispalvelujohtajan viran täyttäminen
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita vammaispalvelujohtajan virkaan YTM Kristiina Kepon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 187 Laskujen hyväksyjät vuonna 2018
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää laskujen hyväksyjät vuodelle 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 188 Viranhaltijapäätökset
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Sirkka Penttilä, p. 050 5208785
Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja