+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2016 » Huhtikuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 13.4.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 13.4.2016

14.4.2016, klo 13:33

55 § Lähihoitajan toimen muuttaminen sairaanhoitajan toimeksi lääkärin- ja hoitajien vastaanotolla
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se lakkauttaa terveydenhuollon tulosalueella sijaitsevan lähihoitajan toimen ja perustaa 1.6.2016 alkaen sairaanhoitajan toimen, jonka pätevyysvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

56 § Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä hoitajan käyntimaksun asiatekstin mukaisesti 1.5.2016 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

57 § Johtavan ylihammaslääkärin viran täyttäminen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita johtavan ylihammaslääkärin virkaan erikoishammaslääkäri Marko Korhosen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

58 § Sisä-Suomen ja Pohjanmaan yliopistollisten terveyskeskusten asiakastyytyväisyyskysely
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asiakaskyselyn tulokset tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

59 § Erityishuollon johtoryhmän jäsenten nimeäminen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää nimetä terveydenhuollon edustajaksi erityishuollon johtoryhmään alueylilääkäri Arja Lassilan ja hänen varajäsenekseen johtava ylilääkäri Tiina Perän.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

60 § Lääkinnällisen kuntoutuksen pääperiaatteet Seinäjoen terveyskeskuksessa
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy lääkinnällisen kuntoutuksen pääperiaatteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

61 § Palvelusetelin käyttöönotto erikoislääkäripalveluiden ostossa
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä palvelusetelin käyttöönoton terveyskeskuksen ulkopuolelta ostetuissa erikoislääkäripalveluissa siten, että hyväksymiskriteerit tuodaan erikseen lautakunnan päätettäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

62 § Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
-palveluseteli otetaan käyttöön lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuskäytännön rinnalle aikuisten fysioterapiassa ja lymfaterapiassa lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerien mukaisesti
-palvelusetelin arvo määräytyy palvelun markkinahinnan mukaisesti.
-sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esityksen palvelusetelin käyttöönotosta ja antaa luvan asian jatkovalmisteluun siten, että lääkinnällisen kuntoutuksen palveluseteli on käyttöönotettavissa 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

63 § Toimistosihteerin toimen muuttaminen terveyskeskusavustajan (lähihoitajan) toimeksi
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että avoin toimistosihteerin toimi muutetaan 1.6.2016 alkaen terveyskeskusavustajan (lähihoitajan) toimeksi. Toimen kustannuspaikkana on neuvola.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

64 § Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajaksi, Västinkartanon palvelukeskus
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Västinkartanon vanhustyöntekijän toimi muutetaan 1.5.2016 alkaen lähihoitajan toimeksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

65 § Simunanrannan palvelukeskuksen Saari-, Tuomi- ja Lähdekodin yksiköiden muuttaminen omaishoidon ja kuntouttavan lyhytaikaishoidon keskukseksi 1.1.2017 alkaen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että
-Simunanrannan palvelukeskus muutetaan 1.1.2017 laitospaikkojen osalta omaishoidon- ja kuntouttavan lyhytaikaishoidon keskukseksi asiatekstissä esitetyllä tavalla
-Viherkodin toiminta siirtyy 1.1.2017 Simunanrannan palvelukeskukseen
-yksikössä noudatetaan tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuja
-esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 talousarviokäsittelyn yhteydessä talonrakennuksen investointiohjelmaan varattavaksi muutokselle määräraha, jolla toteutetaan vuoden 2017 aikana kohteeseen automaattinen palosammutusjärjestelmä, uusitaan hoitajakutsujärjestelmä huomioiden henkilöstöresurssien
järkevä käyttö, kunnostetaan sisäpiha asukkaiden käyttöön, sekä tehdään muut rakennus- ja taloteknisesti perustellut välttämättömät muutos- ja korjaustyöt.
Määrärahavarauksen kokonaissumma arvioidaan yhteistyössä tekniikkakeskuksen tilapalvelujen kanssa palvelukeskuksen elinkaarikäyttö huomioiden.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

66 § Vuosilomien keskittäminen sosiaali- ja terveyskeskuksessa kesällä 2016
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuosilomien keskittämisen vuoksi sosiaali- ja terveyskeskuksen yksiköt pidetään suljettuina asiatekstin mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

67 § Perintönä ja testamentilla saatujen varojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä edellä mainittujen rahastojen varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2016.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

68 § Seinäjoen ja Ylistaron toimintakeskusten toimintojen yhdistäminen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää yhdistää Seinäjoen ja Ylistaron toimintakeskuksen toiminnat Seinäjoen toimintakeskukseen 10.8.2016 lukien.
Käsittely:
Jäsen Västi ehdotti, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Jäsen Kuvaja kannatti Västin ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus, suoritetaan äänestys nimenhuutoäänestyksenä.
Asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja jäsen Västin ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
JAA-ääniä 0, EI-ääniä 11, TYHJÄ-ääniä 1.
Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jättää asian pöydälle.

69 § Pakolaisryhmän vastaanottaminen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa neuvotellun uuden sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ja ottaa vastaan 15- 20 henkilön syyrialaisten kiintiöpakolaisryhmän. Loppuosa 30:stä pakolaisesta täyttynee niistä turvapaikan hakijoista, jotka saavat
pysyvän oleskeluluvan.
Lisäksi lautakunta hyväksyy, että perheryhmäkotiin sijoitettuja lapsia ei lasketa ko. 30 pakolaisen ryhmään, vaan heidän osaltaan tehdään erikseen sopimus Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa, jossa myös sovitaan kustannusten korvaaminen kaupungille em. tavalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Lakimiehen viran täyttäminen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita lakimiehen virkaan kokouksessa esitettävän henkilön.
Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että lakimiehen virkaan valitaan oikeustieteen kandidaatti Tuula Hartman.

71 § Viranhaltijapäätökset
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.Lisätiedot:
Puheenjohtaja Paula Sihto, p. 040 1483224
Kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja