+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2016 » Maaliskuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 9.3.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 9.3.2016

10.3.2016, klo 12:29

33 § Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee aluehallintoviraston päätöksen tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

34 § Vastaanoton apulaisosastonhoitajan viran muuttaminen osastonhoitajan viraksi ja neuvolan osastonhoitajan viran muuttaminen vastaavan terveydenhoitajan toimeksi
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
valtuustolle, että
- vastaanoton apulaisosastonhoitajan virka muutetaan osastonhoitajan viraksi 1.5.16 alkaen. Viran kelpoisuusehtoina on ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai virkaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään 60 opintopisteenlaajuinen hallinnon koulutus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan koulutus.
- apulaisosastonhoitaja Pirjo Haavisto siirretään vastaanoton osastonhoitajan virkaan
- 1.10.16 alkaen neuvolan osastonhoitajan virka lakkautetaan ja perustetaan vastaavan terveydenhoitajan toimi, jonka kelpoisuusehtona on terveydenhoitajan tutkinto.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

35 § Viranhaltijapäätökset

Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

36 § Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2015 liitteiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

37 § Sosiaali- ja terveyskeskuksen määrärahojen sitomiset ja korotukset sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2015
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2015 tilinpäätöksen
- hyväksyä vuoden 2015 talousarvion tulosalueiden kustannuspaikkojen määrärahaylitykset ja sitomiset liitteiden mukaisesti
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

38 § Laskutusohjeita ja -hintoja vuodelle 2016
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- hyväksyä edellä olevat laskutushinnat ja laskentaperiaatteet käytettäväksi hinnoittelussa ja laskutuksissa vuonna 2016 (mm. valtionkonttori, vieraskuntalaskutus, kattohinnat asiakasmaksuissa)
- että kustannuslaskennalliset erät/vyörytykset lasketaan ao. keskushallinnon ohjeen mukaan ja niitä käytetään vuonna 2016 hinnoittelussa
- että, kun käytetään tuntihintaa yksittäisissä laskutuksissa, lisätään sosiaalikuluja, hallinnollisia ja muita kuluja yhteensä 39 %
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

39 § Kehitysvammahuollon asiakasmaksut 1.3.2016 alkaen

Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
- hyväksyä kehitysvammahuollon asiakasmaksut asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.3.2016 alkaen.
- laskutuskaudeksi kuluvan vuoden maaliskuu – seuraavan vuoden helmikuu.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

40 § Aluehallintovirastolle annettu selvitys koskien aluehallintoviraston päätöstä liittyen lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelutarpeen selvitysten määräaikojen saattamisesta lastensuojelulain mukaisiksi
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä mainitun selvityksen aluehallintovirastolle.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

41 § LSSAVI:n auditointi Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon 27.10.2015
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee loppuraportin tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

42 § Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Västinkartanon palvelukeskus
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Elisa Laineen vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.3.2016 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja Paula Sihto, p. 040 1483224
Kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja