+
Tulosta
Etusivu

Vammaisneuvosto

Seinäjoen vammaisneuvoston tehtävät:

  • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  • Seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta
  • Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, sosiaali –ja terveyspalveluihin, kulttuuri –ja harrastustoimintaan
  • Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella
  • Tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa
  • Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen Varajäsen
Markku Mäenpää (pj) Piia Hautala
Jari Autio Minna Lehto
Esko Luhtanen Tarja Autio
Ismo Pajuluoma Leena Kaunismäki
Mervi Räsänen Seija Rintala
Pirkko Skytte Riina Leipäjoki
Tarja Vihanta Anne Keränen
Saara Pohjonen Antti Lepistö
Saara Ijäs Raimo Somppi
Anne Saunamäki Maire Valli
Marjatta Koskiahde Roope Järvinen
Aimo HuhtamäkiPekka Juppo

Viranhaltijajäseninä ovat vammaispalvelujohtaja Kristiina Keppo ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijä sihteerinä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja on Anna Granlund.


Seinäjoen vammaisneuvosto
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä

p. 06 416 2111

Sosiaali- ja terveyskeskus
PL 229, 60101 Seinäjoki