+
Tulosta
Etusivu

Vammaisneuvosto

Seinäjoen vammaisneuvoston tehtävät:

  • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
  • Seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
  • Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta
  • Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
  • Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, sosiaali –ja terveyspalveluihin, kulttuuri –ja harrastustoimintaan
  • Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella
  • Tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa
  • Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

Vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Jäsen Varajäsen
Jari Autio Liisa Mäkiranta
Tarja Vihanta Merja Humalamäki
Pirkko Skytte Kaija Ketola
Mervi Räsänen Veikko Myllyniemi
Esko Luhtanen Sini Hirvonen
Markku Mäenpää Raili Kujanpää
Ismo Pajuoluoma (pj) Leena Kaunismäki
ismo.pajuluoma(at)netikka.fi

Viranhaltijajäseninä ovat vammaspalvelujohtaja Minna Taipale ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijä sihteerinä


Seinäjoen vammaisneuvosto
Vammaispalvelun sosiaalityöntekijä

p. 06 416 2111

Sosiaali- ja terveyskeskus
PL 229, 60101 Seinäjoki