+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Neuvottelukunnat ja neuvostot

Neuvottelukunnat ja neuvostot

Neuvosto

Neuvostot ovat yhteistyöelimiä erityisryhmien ja hallinnon välillä. Neuvostot ovat myös asiantuntijaelimiä.

Tyypillisiä neuvostoja ovat vammais- ja vanhusneuvostot. Neuvostojen kautta erityisryhmien kannalta tärkeät kysymykset pääsevät paremmin päättäjien asialistalle.

Neuvostot toimivat viranomaisten, vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyöfoorumina. Vammaisneuvostot ovat olleet mukana luomassa kunnille esimerkiksi vammaispoliittisia ohjelmia.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustojen tärkein tehtävä on toimia kanavana nuorten näkökulmille, toiveille ja aloitteille kuntahallinnon suuntaan. Nuorisovaltuusto toimii noin viidessäkymmenessä kunnassa. Nuorisovaltuustot valitaan vaaleilla, joissa äänioikeutettujen ikärajat vaihtelevat kunnittain. Yleisimmin äänioikeutettuja ovat 13–20-vuotiaat kuntalaiset.

Nuorisovaltuustojen asema on erilainen eri kunnissa. Varsinaista päätösoikeutta kunnan asioihin nuorisovaltuustoilla ei ole. Joissain kunnissa nuorisovaltuutetuilla on pääsy ja puheoikeus esimerkiksi vapaa-ajan lautakunnassa.

Nuorisovaltuustolla voi myös olla oikeus aloitteiden tekemiseen suoraan kunnanvaltuustolle, jonka velvollisuus on käsitellä ne virallisesti. Yleensä nuorilta on pyydetty mielipiteitä mm. liikunta- tai nuorisotilojen suunnitteluun.