+
Tulosta
Etusivu

Kulttuurilautakunta


Jäsenet
Pasi Kivisaari, puheenjohtaja
Maria-Liisa Niemelä, varapuheenjohtaja
Raimo Hautanen
Pekko Hokkanen
Ville Karhu
Antti Kujala
Sirkka Kumpula
Elisa Mäkynen
Raili Peltonen
Hanne Prusti
Tarmo Särkelä
Leena Sjöstedt
Ilmari Ylä-Autio
Liisa Lähdesmäki, kaupunginhallituksen edustaja

Varajäsenet
Jorma Aro
Susanne Siekkinen
Julio Vallejo-Medina
Laura Syväoja
Jukka Saarimäki
Erkki Valtamäki
Anneli Manninen
Kaarle Talvitie
Tuija Pekkinen
Merja Humalamäki
Jari Kunto
Riitta Marttila
Seppo Kari
Heikki Keskinen, kaupunginhallituksen varaedustaja