+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Johtosäännöt ja toimintaohjeet

Johtosäännöt ja toimintaohjeet

Johtosäännöissä määrätään kaupungin eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt. Valtuusto siirtää johtosäännöillä päätösvaltaansa kunnallisille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Samalla valtuusto voi antaa viranomaiselle oikeuden siirtää eli delegoida sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.

Toimintasäännöissä annetaan tarkempia ohjeita ja sääntöjä keskusten toiminnalle.

Tarkentavat ohjeet -otsikon alta löytyvät kaupunginvaltuuston hyväksymät voimassa olevat taksat sekä tarkempia ohjeita mm. kotiseutuvaakunan käytöstä.

Johtosäännöt

Ansio- ja kunniamerkkien säännöt (pdf, 0.01 Mt)
Asukaslautakunnan johtosääntö (pdf, 0.02 Mt)
Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtosääntö (pdf, 0.9 Mt)
Hallintosääntö (pdf, 0.05 Mt)
Hankintasääntö (pdf, 0.04 Mt)
Kaupungin viranomaisten toimituskirjoista perittävät lunastukset (pdf, 0.01 Mt)
Kaupunginhallituksen johtosääntö (pdf, 0.08 Mt)
Kaupunginkanslian johtosääntö (pdf, 0.02 Mt)
Kaupunginvaltuuston työjärjestys (pdf, 0.03 Mt)
Konserniohjeet.pdf (pdf, 1.77 Mt) Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka (pdf, 1.7 Mt) Hyvä hallinto- ja johtamistapa (pdf, 0.99 Mt) Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö (pdf, 0.03 Mt)
Sivistyskeskuksen johtosääntö (pdf, 0.05 Mt)
Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö (pdf, 0.04 Mt)
Tarkastussääntö (pdf, 0.02 Mt)
Tekniikkakeskuksen johtosääntö (pdf, 0.06 Mt)
Vahinkorahaston säännöt (pdf, 0.01 Mt)

Toimintasäännöt

Kaupunginkanslian toimintasääntö (pdf, 0.05 Mt)
Sivistyskeskuksen toimintasääntö (pdf, 0.27 Mt)
Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö (pdf, 0.04 Mt)
Tekniikkakeskuksen toimintasääntö (pdf, 0.29 Mt)
Tiedonhallinnan toimintaohje (pdf, 0.02 Mt)
Sisäisen valvonnan ohje (pdf, 0.07 Mt)

Tarkentavat ohjeet

Kiinteistötoimitusmaksutaksa (pdf, 0.03 Mt)
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut (pdf, 0.03 Mt)
Nurmon kotiseutuvaakunan käyttösäännöt (pdf, 0.02 Mt)
Nurmon koulutus-, tutkimus- ja kehittämisrahaston sääntö (pdf, 0.02 Mt)
Rakennusjärjestyksen uudistaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf, 0.03 Mt)
Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (pdf, 0.09 Mt)
Ympäristönsuojelumääräykset (pdf, 0.07 Mt)
Rakennusjärjestys (pdf, 0.04 Mt)
Ylistaron kotiseutuvaakunan käyttösäännöt (pdf, 0.02 Mt)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (pdf, 0.04 Mt)

Tietoturvaohjeistus liittyen päätelaitteisiin ja pilvipalveluihin (pdf, 0.89 Mt)

Kaavoituksen maksut 2014 (pdf, 0.02 Mt)

Seinäjoen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet (pdf, 0.05 Mt)