+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Kesäkuu » Kaupunginhallituksen 24.6.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 kokouksen päätökset

24.6.2019, klo 17:37

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

233 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

234 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

235 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 17.6.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Paula Sihto, Erkki Valtamäki ja Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäseninä ja Maarit Mikkanen koska hänen aviopuolisonsa on Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsen. Juha Takamaa Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen varajäsenenä ja Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä. Erkki Välimäki Sevas Kodit Oy:n hallituksen varajäsenenä. Raimo Ristilä ( 65 § ), Harry Wallin ( 66 §), Sirkka Penttilä ( 67 §) ja Jari Jokinen ( 68 § ) asianosaisina; eivät läsnä.

236 § Valtuustoaloite / Kevyenliikenteen väylä välille Peräseinäjoen keskusta-Haapaluoma ja välille Kalakoski-Luomankylä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

237 § Valtuustoaloite / Kevyen liikenteen väylä Kitinoja-Halkosaari välille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

238 § Valtuustoaloite / Jouppilanvuoren tekonurmen katsomon kattaminen ja Kyrkösjärven tekonurmen katsomopenkkien rakentaminen yhteistyössä seurojen kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

239 § Valtuustoaloite / Kaupunginvaltuustolle eettinen säännöstö
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen konsernipalvelujen valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

240 § Tulosneuvottelu SeiLab Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun SeiLab Oy:n kanssa ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Raija Ranta hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.

241 § Tulosneuvottelu Seinäjoki Areena Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun Seinäjoki Areena Oy:n kanssa ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Mikael Luotola Seinäjoki Areena Oy:n hallituksen puheenjohtajana; ei läsnä.

242 § Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa / muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vapauttaa Erkki Valtamäen kaupunginhallituksen varaedustajan tehtävästä lupa-asiainlautakunnassa ja valitsee uuden varaedustajan lupa-asiainlautakuntaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sirkka Penttilän ehdotuksesta kaupunginhallituksen varaedustajan tehtävään lupa-asiain lautakunnassa valittiin Seppo Perkiö.

243 § AO-tontin 743-31-221-5 takaisinosto Peräseinäjoella
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Sami Mäeltä voidaan ostaa takaisin sopimussakkoa perimättä oheisen kauppakirjaluonnoksen mukainen tontti 743-31-221-5 yhteensä 3 886 € kauppahinnalla ja että myyjälle palautetaan lohkomismaksu eikä alkuperäisessä kauppakirjassa mainittua sakkoa peritä. Kauppakirjan allekirjoitus voidaan tehdä toimintasäännön mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

244 § Suunnittelutarvehakemukseen / asuinrakennus ja saunarakennus, 743-401-10-460, Paganuksentie / valitus / kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

245 § Pan-European Picnic 30 Anniversary/ Sopronin kaupungin kutsu / Seinäjoen kaupungin edustajat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki osallistuu Pan-European Picnic -tapahtumaan. Kaupungin edustajaksi nimetään kaupunginjohtaja ja kaksi (2) luottamushenkilöä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Luottamushenkilöistä kaupungin edustajiksi valittiin Aki Ylisen ehdotuksesta Paula Sihto ja Raimo Ristilän ehdotuksesta Kati Särmö.

246 § Asemakaavan laajennus, Eteläisen Seinäjoen työpaikka-alueet, Pihlajaniemi / asemakaavaehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Kivennevan 16. kaupunginosan korttelin 1 ja siihen liittyvien erityisalueita koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

247 § Ajoneuvojen huoltoleasingpalvelu / tilausoikeuden myöntäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus oikeuttaa logistiikkapäällikkö Juha Kokon allekirjoittamaan Seinäjoen kaupungin ja Arval Oy:n väliseen sopimukseen perustuvat ajoneuvojen tilaukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

248 § Lastensuojelun perhehoidon seudullista toimintamallia koskevat kuntien lausunnot ja esitys etenemisestä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Seinäjoen kaupunginhallitus päättää, ettei Seinäjoen kaupungilla ole tässä vaiheessa edellytyksiä lähteä kehittämään maakunnallista perhehoidon mallia isäntäkuntana. Mukaan lähtevien kuntien ja kuntayhtymien määrä ei riitä varmistamaan perhehoidon laadullista ja määrällistä kasvua.
Tehty valmistelutyö on hyödynnettävissä valmiina perhehoidon mallinnuksena tulevassa maakunnallisessa sote-valmistelutyössä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

249 § ALK-tontin 743-3-5-26 myynti Upan kaupunginosassa / Asunto Oy Ammattikoulunkatu 4 / kauppakirjan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki myy ALK-tontin 743-3-5-26 Asunto Oy Ammattikoulunkatu 4:lle 517 440 € kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

250 § AKR- tontin 743-15-122-3 myynti Kärjen kaupunginosassa /Rakennusliike Nyron Oy/ perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen 17.5.2019 allekirjoitetun kauppakirjan, millä kaupunki on myynyt Rakennusliike Nyron Oy /perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun AKR -tontin 743-15-122-3 210 000 €:n kauppahinnalla, minkä lisäksi peritään tontin kiinteistön muodostamismaksu ja muutoin oheisesta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Mikael Luotola yhteisöjääviyden perusteella; ei läsnä.

251 § Maa-alueiden osto/ määräalat tilasta 743-401-18-171 Tiensivu, Paavo Kitinojan kuolinpesä / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen kauppakirjan ja esittää valtuustolle, että se hyväksyy kyseenä olevan kiinteistökaupan jolla Seinäjoen kaupunki ostaa Paavo Kitinojan kuolinpesän oikeudenomistajilta tilasta Tiensivu 743-401-18-171 esityksen liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaiset määräalat sekä asemakaavatontit rek. no. 743-13-137-1 ja 743-13-137-2, yhteensä kuusisataaneljäkymmentätuhatta satakaksikymmentäviisi (640 125) euron
kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjassa ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

252 § Roveksen eräiden teollisuustonttien hinnoittelu painokairaustulosten perusteella
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Roveksen kortteleiden nrot 30, 36–39 ja 41 teollisuustonttien osalta vahvistetaan uudet hinnat edellä asiatekstissä esitetyn ja liitteenä olevan hinnoittelukartan mukaisesti ja kumotaan näiltä osin aiempi valtuuston hinnoittelupäätös 22.8.2016,
§ 81.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja