+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Huhtikuu » Valtuuston 23.4.2018 kokouksen päätökset

Valtuuston 23.4.2018 kokouksen päätökset

24.4.2018, klo 7:53

§ 27 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 18.4.2018 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 18.4.2018.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)

suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


§ 28 Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 26. päivänä huhtikuuta 2018 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 27. päivänä huhtikuuta 2018 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Jarkko Kärki ja Markku Lahtinen


§ 29 Kouran asemakaava, Koura 58. kaupunginosa, korttelit 1-10 / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Kouran, 58. kaupunginosan korttelia 1- 10 ja niihin liittyviä katu-, vesi-, virkistys- ja erityisalueita koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 30 Kopparintien asemakaavan muutos, Hyllykallio 52, kortteli 4024 (osa) sekä siihen liittyvä virkistys- ja urheilualue (osa) / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Hyllykallion, 52. kaupunginosan korttelia 4024 (osa) sekä siihen liittyvää virkistys- ja urheilualuetta (VU) koskevan asemakaavan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Mikko Aila Sevas Kodit Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Markku Lehtola hallituksen varapuheenjohtajana ja Jesse Luhtala, Henni Välimaa ja Erkki Välimäki hallituksen jäseninä; eivät läsnä.

§ 31 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


§ 32 Valtuuston työjärjestyksen mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle / Aarne Heikkilä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi asiatekstissä olevan vastauksen Aarne Heikkilälle valtuuston työjärjestyksen mukaiseen kysymykseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 33 Rakennuttajainsinöörin toimen perustaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto perustaa kaupunkiympäristön toimialan toimitilojen tulosalueen rakennuttamisen tulosyksikköön vakinaisen rakennuttajainsinöörin toimen 1.6.2018 alkaen ja hyväksyy toimen kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


§ 34 Pääomasijoitus Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloasema Oy:öön ja yhtiön lainan omavelkainen takaaminen/talousarviomuutos
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto
1. Tekee 50 000 euron vastikkeettoman pääomasijoituksen Kiinteistö Oy Seinä- joen Paloasemaan, siten, että sijoitus tehdään yhtiön sijoitetun vapaan pää- oman rahastoon ja muuttaa samalla v. 2018 talousarvioita siten, että talousarvioon lisätään 50 000 euroa em. pääomasijoituksen maksamista varten.

2. Myöntää Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman seuraavalla lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen (kattaa lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästys- korot ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut):

- Lainanantaja: Handelsbanken
- Lainan määrä 900 000 euroa.
- Laina-aika 10 vuotta.
- Lainan korko 10 vuoden viitekorko, jonka 4.4. 2018 klo 13.00 korkoindi- kaatio on 0,890 % p.a. sisältäen marginaalin.

Takauksen vastavakuus:
Vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella olevaan rakennukseen kiinnitetty panttikirja (laitostunnus 743-55-80-1-L1) määrältään 900 000 euroa, jonka etusija on 24.7.2015 vahvistetun määrältään 7 500 000 euron kiinnityksen jälkeen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja