+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Helmikuu » Valtuuston 19.2.2018 kokouksen päätökset

Valtuuston 19.2.2018 kokouksen päätökset

19.2.2018, klo 22:01

12 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 14.2.2018 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 14.2.2018.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


13 § Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 22. päivänä helmikuuta 2018 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 23. päivänä helmikuuta 2018 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Veikko Koivisto ja Helena Koivusaari

14 § Seinäjoen kaupunkistrategia 2018 - 2025

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupunkistrategian 2018–2025 liitteen mukaisena.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Tuomas Ojajärven ehdottaneen Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että kohta palvelut toinen lause muutetaan muotoon Elämisen laadun parantaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä tasa-arvo ovat valintojamme. Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys, koska on ryhmäpuheenvuorossa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, suoritetaan nimenhuutoäänestys ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Ojajärven Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa tekemää ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 42 Jaa-ääntä ja 8 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite.

Lisäksi puheenjohtaja totesi Antti Knuuttilan ehdottaneen Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että kohdan palvelut/ kokonaisvaltainen hyvinvointi ensimmäinen lause muutetaan muotoon Laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus ja opetus, liikunta - ja kulttuuripalvelut, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus perheiden kanssa tukevat asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia .Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys, koska ryhmäpuheenvuorossa on tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus .Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, suoritetaan nimenhuutoäänestys ne , jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antti Knuuttilan Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa tekemää ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 43 JA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi vielä Jesse Luhtalan ehdottaneen Joanna Silverin ja Tuomas Ojajärven kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että kohtaan palvelut/kokonaisvaltainen hyvinvointi lisätään kohta: Kehitetään kaupungin nuorisotiloja yhteistyössä kaupungin nuorten kanssa ja kartoitetaan mahdollisuutta perustaa uusi nuorisotila Seinäjoen keskusta-alueelle. Puheenjohtaja totesi että on suoritettava äänestys, koska on tehty kannatettu kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja teki äänestysehdotuksen, suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jesse Luhtalan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 31 JAA-ääntä ja 19 Ei-ääntä .Äänestysluettelo liitePäätös: Ehdotus hyväksyttiin.


15 § Omistajaohjausta koskeva ohjeistus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy oheiset liitteistä ilmenevät Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yh- teisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka, omistajapoliittiset linjaukset, Seinäjoen kaupungin konserniohjeen ja hyvä hallintotapa Seinäjoen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohjeen.
Ko. ohjeet tulevat voimaan 1.3.2018 ja korvaavat valtuuston aikaisemmin hyväksymät vastaavat ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja