+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Helmikuu » Kaupunginhallituksen 5.2.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 5.2.2018 kokouksen päätökset

5.2.2018, klo 20:49

Yhteenveto kaupunginhallituksen 5.2. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

34 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

35 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi ja hyväksyy osaltaan nimistötoimikunnan
18.12.2017 pöytäkirjan nimeämispäätöksineen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

36 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 29.1.2018 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

37 § Sevas Kodit Oy:n hakemukset aravarajoituksista vapauttamiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus puoltaa Sevas Kodit Oy:n hakemuksia ja esittää valtion asumisja kehittämiskeskus ARA:lle, että yhtiön esittämät kohteet vapautetaan hakemuksissa esitetyin perustein aravarajoituksista. Hakemukset toimitetaan kaupungin toimesta eteenpäin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Erkki Välimäki Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

38 § Omistajaohjausta koskeva ohjeistus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy oheiset liitteistä ilmenevät Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka, omistajapoliittiset linjaukset, Seinäjoen kaupungin konserniohjeen ja hyvä hallintotapa Seinäjoen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohjeen. Ko. ohjeet tulevat voimaan 1.3.2018 ja korvaavat valtuuston aikaisemmin hyväksymät vastaavat ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

39 § Kaupungin investointien toteutumisen selvitystarve / vastaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee asiaselostuksen mukaisen selvityksen tiedoksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

40 § Avustus Pohjanmaan mäkiurheilun tuki ry:lle / Simpsiön hyppyrimäki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää Pohjanmaan mäkiurheilun tuki ry:lle 10 000 €:n avustuksen Simpsiön hyppyrimäen kehittämiseksi.
Määräraha avustukseen osoitetaan tililtä 1302 (kaupunginhallitus) 4749 (muut avustukset yhteisöille).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

41 § Valtuustoaloite / Kevyen liikenteen väylä pururadan viereen välille Karhusuontie-Karhunkuono, Tanelinranta/Karhuvuori
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

42 § Valtuustoaloite / Kurjennevan työsiirtola-alueen muuttamisesta seikkailupuistoksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

43 § Valtuustoaloite / Kaupunkiliikenteen lisäämiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja