+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Tammikuu » Kaupunginhallituksen 15.1.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 15.1.2018 kokouksen päätökset

15.1.2018, klo 18:42

Yhteenveto kaupunginhallituksen 15.1. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

24 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

25 § Elinvoimalautakunnan jäsen Helena Koivusaaren vaalikelvottomuuden toteaminen / uuden jäsenen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se toteaa Helena Koivusaaren menettäneen vaalikelpoisuuden elinvoimalautakunnan jäseneksi ja hänen jäsenyytensä elinvoimalautakunnassa päättyneeksi ja valita uuden jäsenen elinvoimalautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

26 § Virpi Ojalan eroanomus luottamustoimista
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Virpi Ojalalle eron sosiaalija terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

27 § Suomen Kasvukäytävä verkoston sopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Suomen Kasvukäytävä verkoston sopimuksen allekirjoitettavaksi ja oikeuttaa kaupunginjohtaja Rasinmäen allekirjoittamaan sopimuksen Seinäjoen kaupungin puolesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

28 § Kouran asemakaava, Koura 58. kaupunginosa, korttelit 1 -10 / ehdotuksena nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouran 58. kaupunginosan kortteleita 1 – 10 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

29 § Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 4/2017
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus käy keskustelun kvartaalikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

30 § Kiinteistö Oy Katinkultavuoren lomaosakkeen osto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- hyväksyy viikko-osakkeen ostoa koskevan kauppakirjan Seinäjoen kaupungin ja Irma ja Pentti Suomalaisen välillä,
- toteaa, että viikko-osakkeen hankintaan osoitetaan 8000 euron määräraha kustannuspaikalta 1502 siten, että määrärahan muutos huomioidaan
keväällä valtuustossa käsiteltävässä määrärahojen muutoksia koskevan asian yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

31 § Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen
vahvistamisesta kunnille vuonna 2018, päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2018 ja päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi
- valtiovarainministeriön päätöksen koskien peruspalvelujen valtionosuutta vuonna 2018,
- valtiovarainministeriön päätöksen koskien verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen määrää vuonna 2018,
- opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen koskien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta vuonna 2018
- valtiovarainministeriön päätöksen koskien kotikuntakorvausten perusosaa vuonna 2018 sekä
- päättää tyytyä päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

32 § Palvelutasomääritys / paikallisliikenne
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy PPLNK:n esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

33 § Hankintapäätös: koulukuljetukset 2018 – 2019 / oikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen valmistelutekstistä ilmenevillä perusteilla ja kumoaa hankintapäätöksen siltä osin, kuin siinä on hyväksytty Tapio Lae Oy:n tarjous erityiskoulujen oppilaiden kuljetusten osalta.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy ko. kuljetuksia koskevan Tilausliikenne Kaataja Oy:n tarjouksen hintaan 357 613,80 euroa/vuosi alv 0 %.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja