+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Tammikuu » Valtuuston 29.1. kokouksen päätökset

Valtuuston 29.1. kokouksen päätökset

29.1.2018, klo 18:45

1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 24.1.2018 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 24.1.2018.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §) suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


2 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 1. päivänä helmikuuta 2018 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 2. päivänä helmikuuta 2018 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat: Kivisaari Pasi ja Knuuttila Antti


3 § K-tontin myynti Pajuluomasta/Eepee-Kiinteistöt Oy
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jolla Eepee-Kiinteistöt Oy:lle myydään asemakaavan mukainen K-tontti nro 1 Pajuluoman kaupunginosan korttelista 121 kauppahintaan 513 440 euroa ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palveluksessa olevana; ei läsnä.


4 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2017 / toteutuminen ja kehittämispalveluista maksettava hinta / talousarviomuutos
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto
- hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 280 000 euroa (+ alv) korvauksena vuoden 2017 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisista elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.

- päättää, että vuoden 2017 talousarvioita muutetaan siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus Muut yhteistoimintaosuudet määräraha korotetaan
1 280 000 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Hannu Kantonen Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.


5 §Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän tavoite- ja palvelusopimuksen vuodelle 2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Hannu Kantonen Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.


6 § Virpi Ojalan eroanomus luottamustoimista
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää Virpi Ojalalle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä
olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin Pertti Mäki-Hakolan ehdotuksesta Hannele Naumanen jäljellä olevalle toimikaudelle.


7 § Elinvoimalautakunnan jäsen Helena Koivusaaren vaalikelvottomuuden toteaminen / uuden jäsenen valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto toteaa Helena Koivusaaren menettäneen vaalikelpoisuuden elinvoimalautakunnan jäseneksi ja hänen jäsenyytensä elinvoimalautakunnassa päättyneeksi ja valitsee uuden jäsenen elinvoimalautakuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Elinvoimalautakunnan jäseneksi valittiin Aarne Heikkilän ehdotuksesta Viveca Särkelä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirjo Nuolikoski.


8 § Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.4.2018 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja