+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Tammikuu » Kaupunginhallituksen 8.1.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 8.1.2018 kokouksen päätökset

8.1.2018, klo 17:59

Yhteenveto kaupunginhallituksen 8.1. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

1 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta
kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 18.12.2017 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 § Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.4.2018 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 § Yritys- ja yhteisötilojen vuokrat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää korottaa harkinnanvaraisia yritys- ja yhteisötilojen vuokria indeksisidonnaisten vuokrien mukaisen 0,573 % 1.1.2018 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 § K-tontin myynti Pajuluomasta / Eepee-Kiinteistöt Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jolla Eepee-Kiinteistöt Oy:lle myydään asemakaavan mukainen K-tontti nro 1 Pajuluoman kaupunginosan korttelista 121 kauppahintaan 513 440 euroa ja muutoin kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palveluksessa olevana; ei läsnä.

7 § Esisopimus K-tontin myynnistä / Eepee-Kiinteistöt Oy / Tanelinranta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan luonnoksen mukaisen esisopimuksen, myös lopullisena kauppakirjana, jolla Eepee-Kiinteistöt Oy:lle myydään lisäalueeksi vireillä olevan asemakaavan mukaiseen K-9 -tonttiin Seinäjoen kaupungin (743)Tanelinrannan kaupunginosan (53) korttelissa 4261 sijaitsevasta kiinteistöstä kiinteistötunnus 743-53-9903-15 noin 987 m² suuruinen määräala, kiinteistöstä 743-53-9908-17 noin 440 m² suuruinen määräala, kiinteistöstä 743-53-9901-36 noin 1025 m² suuruinen määräala sekä 4740 m² suuruinen kiinteistö 743-53-4261-5, yhteensä 7192 m² 287 680 euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta esisopimuksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palveluksessa olevana; ei läsnä.

8 § K-1 -tontin 743-51-58-1 myynti Kivisaaren alueen korttelissa 58 / NHKKeskus Oy / kauppakirjan hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy NHK Kiinteistöt Oy:n kanssa 14.12.2017 tehdyn kauppakirjan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 § Letter of Intent -sopimus (ystävyyden aiesopimus) Changshan, Kiina kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy ja merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan allekirjoittaman Letter of Intent -sopimuksen Changshan kaupungin kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 § Vaaleihin osallistuville maksettavat palkat ja muut korvaukset presidentin vaalissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 § Vaalien ulkomainonta / vaalitelinepaikat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2017 / toteutuminen ja kehittämispalveluista maksettava hinta / talousarviomuutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 280 000 euroa (+ alv) korvauksena vuoden 2017 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisista elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.
Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2017 talousarvioita muutetaan siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus Muut yhteistoimintaosuudet määräraha korotetaan 1 280 000 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Särmö, Aki Ylinen ja Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi ja Erkki Välimäki varajäseninä, eivät läsnä.

13 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2018
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän tavoite- ja palvelusopimuksen vuodelle 2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Särmö, Aki Ylinen ja Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi ja Erkki Välimäki varajäseninä; eivät läsnä.

14 § Yhdystilin koron määrittely
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa asiaselostuksessa todetulle yhdystilille vuodelle 2017 koron suuruudeksi 1,0 % ja laskentatavan niin, että sekä hyvitys- että veloituskorko ovat yhtä suuret ja että korko lasketaan kunkin kuukauden viimeisen päivän saldolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 § Tiede-, taide- ja kulttuurirahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa tiede-, taide- ja kulttuurirahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2017.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § Vahinkorahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vahinkorahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2017.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 § Kaupungin vahinkorahaston käyttäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- korvata asiaselostuksessa todetut vahingot kaupungin vahinkorahastosta sekä
- hyväksyä tehtäväksi vahinkorahastosta asianmukaisen tuloutuksen vahinkojen kattamiseksi kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 § Tilintarkastajan väliraportti vuoden 2017 tilintarkastuksesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tilintarkastajan väliraportin tilintarkastuksesta 2017 tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Hankintapäätös: Palvelusetelijärjestelmä / vastine Markkinaoikeudelle / lisävastine Markkinaoikeudelle / Markkinaoikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 § Valtuustoaloite / lähiliikuntapaikat kuntoon kuluvalla valtuustokaudella
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 § Valtuustoaloite / Seinäjoen arvorakennusten ja museoiden QR -koodaus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

22 § Valtuustoaloite / monialaisen nuorisofoorumin kokoaminen ym.
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

23 § Valtuustoaloite / nuorisotilojen lisäämiseksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä asian tiedoksi ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä on paikka, mistä lainataan kirjoja?

Kommentit

Ei kommentteja