+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko

Päätöksenteko

Seinäjoen kaupunginjohtaja on Jorma Rasinmäki.

Ylintä päätösvaltaa kaupungissa käyttää 51-jäseninen kaupunginvaltuusto. Se mm. päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista. Valtuusto myös valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla neljän vuoden välein.

Kaupungin hallintoa johtaa 13-jäseninen kaupunginhallitus. Sen tehtävä on valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtia, että valtuuston päätökset toteutetaan. Kaupunginhallitus huolehtii myös kaupungin yleisestä kehittämisestä sekä valvoo viranhaltijoiden toimintaa ja kaupungin taloushallintaa.

Lautakunnat (13 kpl) valmistelevat kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huolehtivat päätöksen täytäntöönpanosta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa kehittämisestä sekä ohjata sen suunnittelua ja toteutusta. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnat kunnallisvaalikauden ajaksi neljän vuoden välein.

Palvelukeskukset:

1. Kaupunginkanslia
Hallintopalvelut (lakiasiain ja omistajaohjauksen johtaja Jari Jokinen)
Kehittämispalvelut (kehittämisjohtaja Erkki Välimäki)
Talouspalvelut (rahoitusjohtaja Aaro Honkola)
2. Sivistyskeskus (toimialajohtaja Heikki Vierula)
3. Sosiaali- ja terveyskeskus (kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta)
4. Tekniikkakeskus (vs toimialajohtaja/kaupungininsinööri Kari Havunen)

Kuntien itsehallinto on turvattu Suomen perustuslaissa. Paikallishallinnon peruskiviä ovat edustuksellinen demokratia eli kuntavaalit, asukkaiden ja palvelujen käyttäjien suora vaikuttaminen, verotusoikeus, laissa määrätyt tehtävät sekä joustavuus järjestää oma toimintansa ja hallintonsa.