+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Osallistu ja vaikuta » Kylien ja kaupunginosien kehittämisavustukset

Kylien ja kaupunginosien kehittämisavustukset

Hae avustusta sähköisesti TIMMI:ssä, osoitteessa varaukset.seinajoki.fi

Vuoden 2019 Seinäjoen kylien ja kaupunginosien yhteisöllisen kehittämisen avustusten haku alkaa 1.3.2019 ja päättyy 31.3.2019.

Hakijana voi toimia kylä- ja kaupunginosayhdistykset, vanhempainyhdistykset, nuorisoseurat ja muut aluekehitysyhdistykset sekä asukkaista koostuvat vapaamuotoiset ryhmät.

Hakemus

Avustushakemuksessa on esitettävä seuraavat asiat:

1. Haettavan avustuksen käyttökohde ja perustelut

2. Suunnitelmat kehitysprojektin kuluista

3. Suunnitelmat kehitysprojektin toteutustavoista

4. Kehittämissuunnitelmassa pitää huomioida miten avustusmääräraha:

- tukee kaupunginosien ja kylien paikallisidentiteetin rakentumista

- yhteisöllisyyttä

- toiminnallisuutta

- osallisuuden kehittymistä ja

- kuinka paljon hankkeissa on käytetty vapaaehtoistyötä (kökkätyötä).

Varsinaisia esine- tai tavarahankintoja ei haluta tukea, elleivät ne liity tiiviisti yllä mainittuihin toimintoihin.

Haettava määräraha

Vuodelle 2019 osoitettava avustusmääräraha on 20.000 euroa, joka jaetaan hakijoiden kesken. Myönnettävä kehittämisavustus on enintään 3.000 euroa per hakija. Avustuksen tulee kohdentua Seinäjoen alueelle. Haettava avustussumma ilmoitetaan bruttona eli sisältäen alv:n.

Sähköinen hakulomake

Avustuksia haetaan 1.3.- 31.3.2019 välisenä aikana sähköisesti osoitteessa https://varaukset.seinajoki.fi.. Hakuajan jälkeen toimitettuja anomuksia ei käsitellä. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole täydennetty ensimmäisen korjauspyynnön mukaisesti ja asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä.

Päätös, maksatus ja hankeraportointi

Elinvoimalautakunta päättää myönnettävien avustusten suuruuksista huhtikuussa 2019.

Avustus maksetaan takautuvasti kuitteja vastaan marraskuussa 2019 kehittämisprojektin toteuduttua suunnitelman mukaisesti. Avustuksen saaneet velvoitetaan raportoimaan avustuksen käytöstä ja dokumentoimaan toteutunut hanke valokuvin ja/tai videoin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja: vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila, Seinäjoen kaupunki, elinvoima ja kilpailukyky, p. 040 530 5111, kirsi.mattila@seinajoki.fi
Avustustuksia haetaan sähköisesti Timmi -järjestelmän kautta.

Ohjeita:

Käyttöoikeuksien laajentaminen (pdf, 0.34 Mt) Rekisteröityminen ja avustusanomusten jättäminen (pdf, 0.67 Mt) Ohjeistukset kylien ja kaupunginosien kehittämisavustusten hakuun 2019 (pdf, 0.58 Mt)

Vuorovaikutussuunnittelija Kirsi Mattila

kirsi.mattilaseinajoki.fi

p. 040 530 5111