+
Tulosta
Etusivu

Konsernipalvelut

Konsernipalvelujen organisaatio (klikkaa kuvaa saadaksesi sen isoksi)

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on valtuuston, kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston asioiden valmistelu sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Tulosalue tarjoaa kaupunkikonsernille keskitettyjä palveluja henkilöstöhallinnon ja toimistopalvelujen muodossa. Lisäksi hallintopalvelut huolehtii mm. tulosalueiden sisäisten hankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista

Hallintopalvelujen tulosalue muodostuu päätösvalmistelun ja palvelutoimiston kustannuspaikoista.

Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670, jari.jokinenseinajoki.fi

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa mm. talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista, kirjanpidosta, tilinpäätöksen laadinnasta ja rahoituksesta sekä kaupungin omistajapolitiikasta ja riskien hallinnasta. Talouspalveluihin kuuluvat myös kaupungin tietohallinto ja materiaalihallinto.

Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400 , aaro.honkolaseinajoki.fi

Henkilöstöhallinto

Tavoitteena on toteuttaa henkilöstöstrategiaa siten, että se mahdollisimman hyvin tukisi henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia ja innostaisi henkilöstöä palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen. Henkilöstöhallinto toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen ja ammatillisen kuntoutuksen mallia, jonka tarkoituksena on varmistaa työtehtävistä selviytyminen työuran kaikissa vaiheissa.

Henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968, raija.rantaseinajoki.fi

Monipalvelukirjastot

Kirjastopalveluiden lisäksi Peräseinäjoen monipalvelukirjastosta ja Ylistaron monipalvelukirjastosta saa neuvontaa ja palvelua kaupungin asioissa. Lue tarkemmin kirjastojen etusivuilta:

Peräseinäjoen monipalvelukirjasto

Ylistaron monipalvelukirjasto


Seinäjoen kaupunki
Konsernipalvelut
PL 215/Kirkkokatu 6, 60101 Seinäjoki
p. 06 416 2111
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi