+
Tulosta
Etusivu

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian organisaatio (klikkaa kuvaa saadaksesi sen isoksi)

Hallintopalvelut

Hallintopalvelujen tehtävänä on valtuuston, kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston asioiden valmistelu sekä päätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano. Tulosalue tarjoaa kaupunkikonsernille keskitettyjä palveluja henkilöstöhallinnon ja toimistopalvelujen sekä ruoka- ja siivouspalvelujen muodossa. Lisäksi hallintopalvelut huolehtii mm. tulosalueiden sisäisten hankkeiden kehittämisestä ja koordinoinnista

Hallintopalveluiden tulosalue muodostuu päätösvalmistelun ja palvelutoimistojen (Nurmo, Ylistaro) kustannuspaikoista.

Lakiasiain ja omistajaohjauksen johtaja Jari Jokinen, p. 06 416 2117, jari.jokinenseinajoki.fi

Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut vastaa kaupungin strategisesta suunnittelusta, viestinnästä, asukaslautakunnan toiminnasta sekä kaupunkisuunnittelua ja kehittämistä palvelevasta hanketoiminnasta ja rahoituksesta.

Kehittämisjohtaja Erkki Välimäki, p. 06 416 6280, erkki.valimakiseinajoki.fi

Talouspalvelut

Talouspalvelut vastaa mm. talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista, kirjanpidosta, tilinpäätöksen laadinnasta ja rahoituksesta sekä kaupungin omistajapolitiikasta ja riskien hallinnasta. Talouspalveluihin kuuluvat myös kaupungin tietohallinto ja materiaalihallinto.

Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 06 416 2130, aaro.honkolaseinajoki.fi

Henkilöstöhallinto

Tavoitteena on toteuttaa henkilöstöstrategiaa siten, että se mahdollisimman hyvin tukisi henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia ja innostaisi henkilöstöä palveluiden innovatiiviseen kehittämiseen. Henkilöstöhallinto toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa varhaisen tuen ja ammatillisen kuntoutuksen mallia, jonka tarkoituksena on varmistaa työtehtävistä selviytyminen työuran kaikissa vaiheissa.

Kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta, p. 06 416 2129, raija.rantaseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki
Kaupunginkanslia
PL 215/Kirkkokatu 6, 60101 Seinäjoki
p. 06 416 2111
etunimi.sukunimi@seinajoki.fi