+
Tulosta
Etusivu

Korona

Sivua päivitetty 9.4. klo 10

Koronaviruksen vaikutukset palveluihin Seinäjoella

Valtioneuvoston linjaukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi vaikuttavat Seinäjoen kaupungin palveluihin. Muutokset ovat voimassa 13.5.2020 saakka.


Koulut ja päiväkodit

Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään koko kaupungissa. Lukiot siirtyvät etäopetukseen.

Esiopetuksen, 1.-3.-luokkien ja erityisen tuen päätöksen saaneille lapsille järjestetään lähiopetus, jos vanhemmat niin haluavat. Valtioneuvoston aiemman linjauksen mukaisesti suositellaan, että lapset opiskelevat lähtökohtaisesti poikkeustilanteessa kotona.

Kouluruokailu koulussa opiskeleville järjestetään normaalisti.

Lähiopetuksessa olevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti.

Varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat normaalisti. Avoin leikkitoiminta loppuu. Hallituksen suosituksena on, että myös päiväkoti-ikäisiä lapsia hoidetaan kotona.

Koulukuljetukset järjestetään 13.5. saakka pääsääntöisesti klo 9-13 niille oppilaille, jotka kuljetusta tarvitsevat.

Kaupunki aloittaa 14.4. lounaspakettien jakamisen etäopetuksessa koulua käyville. Erillisiä koulukuljetuksia lounaspakettien noutoa varten ei järjestetä.


Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vierailut vanhusten, kehitysvammaisten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaalassa on kielletty. Poikkeuksia ovat tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Kehotamme noudattamaan kansallisia ohjeita ja välttämään kontakteja erityisesti riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa.

Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö, Ikäkeskus, on suljettu asiakaskäyntien osalta toistaiseksi. Ohjausta ja neuvontaa annetaan arkisin puhelimitse klo 9-14, p. 06 4166 606. Asiakaskäyntejä tehdään harkinnan mukaan. Muutoin asiakkaita palvellaan mahdollisimman normaalisti.

Kaikki ikäihmisten päivätoimintaryhmät ovat siirtyneet toistaiseksi tauolle ja päivätoiminnan henkilökunta on siirtynyt kotihoitoon.

Omaishoidon vuorohoitojaksot on peruutettu niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Näille omaishoidon asiakkaille tarjotaan mahdollisuus työntekijöiden kotikäynteihin. Vuorohoitoyksiköissä on varattu muutamia paikkoja mahdollisia kriisitilanteita varten.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on vierailukielto. Saattohoitotilanteissa vierailuista sovitaan yksikön kanssa. Läheisten kanssa yhteydenpito tapahtuu puhelimitse tai Skypen kautta.

Kotihoito noudattaa sairaanhoitopiirin ohjeistusta suojainten käytössä.

Turvapuhelinasennuksiin, vastaamiseen ja auttamiskäytäntöihin voi tulla normaalia pitempi viive.

Sosiaalikeskuksen neuvonta palvelee normaalisti ma-pe klo 9-15, p. 06 416 6318. Palvelutehtäväkohtainen puhelinpalvelu aloittaa 1.4. Numeroissa palvellaan ma-pe klo 9-15.

Seinäjoen terveyskeskus on potilasturvallisuuden vuoksi siirtynyt puhelinajanvaraukseen.
KiVa:n vastaanoton tiloissa ei ole enää mahdollista varata aikaa. Ajanvarausnumero kiirevastaanotolle on 06 425 5311. Ajanvarauspuhelin toimii arkisin 8-18 ja viikonloppuisin klo 10-17.

Alakerran kiirevastaanotolla hoidetaan hengitystie-infektiopotilaat ja yläkerrassa muu kiirevastaanotto. Ajanvarauksen yhteydessä sinulle neuvotaan oikea vastaanottopaikka ja saat ohjeet toiminnasta.

Kiireetön vastaanotto jatkaa toimintaansa normaalisti

Kiireetön perusterveydenhoito ja suunterveydenhuolto toimivat toistaiseksi normaalisti. Jos perut aikasi, pyydämme tekemään peruutuksen ajoissa.

Terveyspalvelukeskukseen Huhtala 10:een varaudutaan perustamaan tilapäinen kaupunginsairaalan osasto.

Neuvolakäynnille ovat tervetulleita molemmat vanhemmat kuten ennenkin. Muut perheenjäsenet jäävät kotiin tartuntariskin vähentämiseksi.

Hoito- ja diabetestarvikejakelu: tee tarviketilaus puhelimitse ja nouda tarvikkeet noutohuoneesta. Ohje tarvikenoudosta ja noutopaikasta annetaan tilaussoiton yhteydessä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on suljettu. Oppilaiden ja opiskelijoiden terveystarkastukset on peruttu ja terveydenhoitajat ovat siirtyneet muihin terveydenhuollon tehtäviin. Joitakin vastaanottoja pyrimme järjestämään, mutta niistä ilmoitamme asianomaisille henkilökohtaisesti. Rokotukset hoidamme myös poikkeusolojen aikana ja niiden toteuttamisesta ilmoitamme asianomaisille.

Sairausasioissa voitte ottaa yhteyttä Seinäjoen Y-talon ajanvarausvastaanotolle kuten ennenkin
p. 06 425 8100 ma–pe klo 8–15.30. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskevista välttämättömistä kysymyksistä voitte ottaa yhteyttä terveydenhoitajien keskitettyyn puhelimeen 044 418 1817 ma–pe klo 10–14.


Toimintakeskukset, työpajat ja Toimintojen Talo

Toimintojen talon toiminta on keskeytetty.

Seinäjoen ja Ylistaron toimintakeskusten toiminta on keskeytetty 13.5.2020 saakka. Mikäli asiakas tarvitsee erityisiä tukitoimia sulkuaikana, niiden toteuttamisesta sovitaan erikseen. Päiväaikaista toimintaa pyritään järjestämään erityisjärjestelyin heille, jotka sitä tarvitsevat esimerkiksi vanhempien työssäkäynnin vuoksi. Erityisestä tarpeesta on oltava oman alueen sosiaaliohjaajan yhteydessä.

Kaks’Kättä-työpajan kuntouttava työtoiminta ja työkokeilut on keskeytetty. Työpajan metalli-, puu-, restaurointi- ja kierrätysosastot sekä lounasravintola Sapuska palvelevat asiakkaita normaalisti. Kotipalvelu palvelee ainoastaan yrityksiä ja perheitä.


Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkoja ei yhdistellä toistaiseksi.


Liikunta- ja kulttuuritilat sekä kansalaisopisto

Museot, kirjastot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat on suljettu.


Joukkoliikenne

Seinäjoen paikallisliikenteessä on siirrytty kesäliikenteen aikatauluihin. Poikkeusolojen aikaisen liikenteen reitti- ja aikataulumuutokset löytyvät Komia Liikenteen verkkosivuilta.

Ylli-palveluliikenne Ylistarossa ja Nopsa Peräseinäjoella jatkavat normaalisti. Kantakaupungissa liikennöi kaksi Seili-palveluliikenneautoa.

Muu toiminta ja kaupungin henkilöstö

Kaupungin henkilökunta siirtyy etätyön tekemiseen mahdollisuuksien mukaan.
Kaupungintalon info palvelee arkisin normaalisti.
Kaupunkiympäristön Alvari-palvelupiste on suljettu. Asiakaspalvelu vastaa numerossa 06 416 2121.
Kaupungin luottamustoimielinten kokoukset pyritään järjestämään sähköisesti.
Kaupungin poikkeusolojen johtoryhmä ja laajennettu varautumisryhmä kokoontuvat päivittäin

Asukkaalle: Tuki, apu ja neuvonta koronaepidemian aikana

Ikäihmiselle: Mistä apua ikäihmisten arkeen

Yrityksille: Into Seinäjoen neuvonta ja apu yrityksille

Information in English

Seuraa THL:n ohjeita:

THL - Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta

THL on asettanut kriteerit, jolloin on perusteltua epäillä saaneensa koronavirustartunnan (COVID-19):

  • Taudinkuva/oireet: henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus, voimakas hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa.
  • Altistumistiedot: henkilö, joka oleskellut epidemia-alueella tai on ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun koronavirustartunnan saaneen potilaan kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Mikäli molemmat kriteerit täyttyvät taudinkuvan ja altistumistietojen osalta,
ota yhteyttä puhelimitse:

  • Päivystysapu, p.116 117 vuorokauden ympäri.
  • Ajanvarauksellinen kiirevastaanotto, p. 06 425 5311, ma–pe klo 8–18, viikonloppuisin klo 10–17.

Puhelimessa sinulle annetaan toimintaohjeet.

- - - -

Valtakunnallinen puhelinneuvonta: 0295 535 535
arkipäivisin klo 8–21,
lauantaisin klo 9–15

Numerosta saat yleistä tietoa koronaviruksesta, neuvonnasta ei anneta terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Ajankohtaista koronaviruksesta, EP:n sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin huolipuhelin päivystää numerossa
050 474 2854
arkisin klo 9-15.
Huolipuhelimessa ei anneta hoidollisia neuvoja koronavirus-infektioepäilyhin tai hoitoon liittyen, vaan näissä asioissa opastaa päivystysapupuhelin 116 117.

Omaolo - koronavirustaudin oirearvio

- - - -

THL:n ohje: Yski oikein ja laita stoppi tartunnoille

THL:n ohje: Pese kädet ja suojaudu tartunnoilta

Valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteen vuoksi