+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Kaupunki kehittyy » Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia

Seinäjoen kaupunkistrategia on Seinäjoen valtuuston hyväksymä strategia vuoteen 2020. Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 26.8.2013. Painopisteenä on kuluva valtuustokausi 2013-2016, joten strategia voidaan nähdä myös valtuustokauden ohjelmana. Seinäjoen kaupungin seuraava strategia hyväksytään v. 2017.

Kestävän kasvun Seinäjoki 2020

Yrittäjyys

Seinäjoen kestävän kasvun perusta on yrittäjyydessä, yrittäjyysasenteessa ja yritysten tahdossa menestyä ja kasvaa. Uudet työpaikat syntyvät pääosin yrityksiin. Yritysten menestyminen vahvistaa kaupungin verotulopohjaa ja tuo mahdollisuudet kaupungin palveluiden jatkuvaan kehittämiseen.

Kaupunkikeskusta

Seinäjoen kaupunkikeskusta vahvistaa Seinäjoen vetovoimaa ja kilpailukykyä. Kaupunkikeskusta jon 10 000 asukkaan kotiseutu, viihtyisä ja kaupunkikulttuurin rikastama ympäristö, kaupan ja palveluiden keskus, osaamisintensiivisen toiminnan alue sekä liikenteen ja logistiikan risteysalue.

Kasvuyritykset

Seinäjoella on yritystoiminnan kasvualoilla ja globaaleilla markkinoilla menestyviä yrityksiä. Yritysten menestyksen tukena on osaamis- ja innovaatioympäristö, joka on yksi kansallisista innovaatiokeskittymistä ja joka toimii myös ruokajärjestelmien kansainvälisesti verkottuneena keskuksena. Seinäjoen kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaa, jossa yritysten kasvua tuetaan myös maankäytön, asumisen, liikenteen sekä palveluiden kehittämistoimenpiteillä.

Seinäjoen valinnat

Seinäjoki on Aalto-keskuksen, ruokaprovinssin, rytmimusiikin, tapahtumien, kokous- ja messutoiminnan, elämysliikunnan, Ruuhikoski-golfin, ravi-ja ratsastuskeskusten, Kalajärven matkailualueen ja teatterin kaupunki.

Uudistuva Seinäjoen kaupunki 2020

Vastuun ja yhteistyön Seinäjoki

Seinäjoen kaupunki on kasvun sekä kunta- ja palvelurakenteellisten uudistusten johdosta kansallisesti merkittävä kuntapalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Seinäjoki on keskeinen palveluiden järjestäjä koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella. Seinäjoki tekee tiivistä strategista ja toiminnallista yhteistyötä maakunnan ja talousalueensa vahvistuneiden kuntaorganisaatioiden, Etelä-Pohjanmaan liitto, muiden keskuskaupunkien sekä valtion alue- ja keskushallinnon kanssa. Seinäjoen kaupungin ja yritysten yhteistyö syvenee kaupungin vahvistuvan aseman ja kumppanuusyhteistyön kehittymisen myötä. Seinäjoen kaupungin kansainvälinen toiminta vahvistuu erityisesti osana Seinäjoen innovaatiokeskittymän toimintaa.

Palvelustrategiset valinnat, johtaminen ja organisaatio

Seinäjoen kaupunki on osaava palveluiden järjestäjä. Kaupungin henkilöstön asiantuntijuus ja palvelustrategiset valinnat tukevat kaupungin onnistumista palveluiden järjestämisessä. Kaupungin oma palvelutuotanto sekä yritysten ja yhteisöjen tuottamat palvelut ovat kokonaisuus, joka turvaa palveluiden hyvän saatavuuden ja kehittämisen. Kaupungin johtaminen ja organisaatio edistävät palveluiden asiakaslähtöistä kehittämistä.

Minun kaupunkini 2020

Vastuullinen ja aktiivinen asukas

Kaupungin asukkaat toimivat vastuullisesti ja aktiivisesti oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osallistuva asukas

Kaupungin asukkaat osallistuvat aktiivisesti kotikaupunkinsa toimintaan.

Kestävän talouden kaupunki


Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki

erkki.valimakiseinajoki.fi

p. 06 416 6280, 040 774 8331