+
Tulosta
Etusivu

Tapahtumat

Tapahtumat-tulosyksikön tehtäviä ovat

  • Seinäjoen tapahtumakaupunki-imagon vahvistaminen ja ympärivuotisen tapahtumatoiminnan tavoitteellinen kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa
  • tapahtumanjärjestäjille suunnattujen palvelujen kehittäminen
  • asukkaiden osallistaminen tapahtumatoiminnan kehittämiseen
  • tapahtuma-alustojen kehitystyö yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
  • yhteistyön tiivistäminen tapahtumanjärjestäjien, kaupungin toimijoiden ja viranomaisten kanssa
  • tapahtumien kanssa tehtävät yhteistyösopimukset
  • yhteistyö tapahtumahankintaa tekevien ja tapahtumatiloja tarjoavien tahojen kanssa
  • tapahtuma-ajattelun vahvistaminen kaupunkiorganisaation toimialojen läpileikkaavana prosessina

Tapahtumakaupunki Seinäjoki -sivustolle


Tapahtumakoordinaattori Kirsi Kivisaari

kirsi.kivisaariseinajoki.fi

+358 6 416 6295

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki