+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Elinvoima ja kilpailukyky » Kansainväliset asiat

Kansainväliset asiat

Seinäjoen kaupunki edistää kansainvälisyyttä ja vahvistaa kaupungin houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Siksi Seinäjoki ylläpitää ja kehittää suhteita ystävyys- ja yhteistyökaupunkien kanssa, hakee aktiivisesti mukaan kaupunkiverkostoihin, toivottaa kansainväliset vieraat tervetulleiksi tutustumaan Seinäjokeen ja pitää yhteyttä kansainvälisten asukkaiden ja yritysten kanssa. Kansainvälisessä toiminnassaan kaupunki tekee yhteistyötä monien paikallisten toimijoiden kanssa.

Kansainvälinen toiminta on osa strategista kehittämistä. Seinäjoen kansainvälistä toimintaympäristöä kehitetään valtuuston asettamien tavoitteiden ja valittujen painopistealueiden kautta. Kansainvälisyys tukee yhtenä osana strategian tavoitteiden toteutumista. Kansainvälisyys on läpileikkaava elementti kaikessa Seinäjoen kaupungin kehittämistyössä. Kansainvälisyysasiat kuuluvat elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle sekä alaisuuteen.

Seinäjoki kansainvälistyy myös rajoja ylittämättä kansainvälistyvien ja eri kulttuureja edustavien asukkaidensa sekä kaupungissa toimivien kv-järjestöjen ja moninaisten kulttuuritoimijoiden kautta. Tavoitteena on tarjota hyvät palvelut kaikille asukkaille ja vieraille kansallisuudesta riippumatta. Tutustu kansainvälisen asukastoiminnan hankkeeseen, maahanmuuttajapalveluihin ja ystävyyskaupunkeihin tästä.


ts. Kansainvälisten asioiden koordinaattori Terhi Hunnakko

Kirkkokatu 6,

PL 215

60101 Seinäjoki

terhi.hunnakkoseinajoki.fi

+358 44 418 1081