+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Elinvoima ja kilpailukyky » Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen » Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelman mallinnushanke 2017-2018

Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelman mallinnushanke 2017-2018

Seinäjoen kaupunki on saanut Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää terveyden edistämisen määrärahaa 193 500 euroa vuosille 2017-2018 lihavuusohjelman mallintamiseen ja juurruttamiseen suomalaisiin kuntiin. Tällä hetkellä hankkeeseen on sitoutunut kuusi pilottikuntaa eri puolilta Suomea: Rovaniemen kaupunki, Lapinlahden kunta, Turun kaupunki, Siilinjärven kunta, Sastamalan kaupunki ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Hankkeessa mallinnetaan Seinäjoen kaupungin monialainen Lihavuus laskuun -ohjelma muihin kuntiin levitettävään muotoon.

Hankkeessa mallinnetaan Seinäjoen kaupungin monialainen Lihavuus laskuun -ohjelma muihin kuntiin levitettävään muotoon. Monialainen lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden ehkäisytyö kuvataan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyönä uudessa palvelurakenteessa vuoteen 2019 mennessä. Tavoitteena on kuvata toimintaprosessit, yhteistyö ja seurantaindikaattorit eri toimialoilla osaksi pilottikuntien hyvinvointiseurantaa ja -raportointia sekä arvioida sosiaalisia ja kustannusvaikutuksia kuntien päätöksenteon tueksi. Tärkeä tavoite on myös rohkaista kuntia asettamaan kansanterveydellisesti merkittäviä hyvinvointitavoitteita ja käynnistämään hyvinvointiohjelmia, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja vaikuttavuuteen. Tavoitteena on lihavuuden ja ylipainon ehkäisyyn liittyvän monialaisen terveyden edistämistyön juurtuminen kuntiin ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen.


Malliin sisältyy myös kuntiin suunnattu verkkokoulutusohjelma, joka on suunnattu kaikille kunnan toimialoille kaupunkisuunnittelusta sote-palveluihin. Koulutusohjelma tuotetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Viiden opintopisteen laajuinen koulutusohjelma käynnistyy tammikuussa 2018 ja siihen voivat osallistua pilottikuntien ja Seinäjoen kaupungin henkilöstö. Verkkokoulutusohjelma jää hankkeen jälkeen osaksi ammattikorkeakoulun koulutustarjontaa. Hankkeeseen on palkattu hanketyöntekijä ja hankkeen ohjausryhmänä toimii Seinäjoen kaupungin Lihavuus laskuun -ohjelman laajennettu ohjausryhmä.

Mallinnustyö tapahtuu Seinäjoen kaupungin kehittämis- ja oppimisalustaa hyödyntäen (työkokoukset, vierailut, seminaarit, koulutusohjelma). Seinäjoen mallin ydinajatus on
• lisätä kunnissa tietoa ylipainon ja lihavuuden vaikutuksista hyvinvointiin, yhteisöön ja kuntatalouteen,
• edistää kunnissa hyvinvointisuunnittelua ja -johtamista ja terveyden edistämisen osaamista (lasten ja nuorten) ylipainon ja lihavuuden vähentämiseksi.
• edistää hyvinvointia ja terveyttä edistävän elinympäristön suunnittelua kunnissa
• sekä varmistaa osaaminen ja ajantasaiset työkalut.

Seinäjoen kaupunki haluaa myös kehittää omaa toimintaansa. Kuuden pilottikunnan kanssa mallista kehittyy entistä parempi ja mallin ympärille muodostuu merkittävä kansallinen osaamisverkosto.


Yhteystiedot

Ulla Frantti-Malinen
Hankepäällikkö, Lihavuus laskuun -ohjelma
+358 50 566 2738
ulla.frantti-malinenseinajoki.fi


Ulla Ollinkoski
Hanketyöntekijä, Lihavuus laskuun -ohjelma
+ 358 44 418 1830
ulla.ollinkoskiseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki
Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö
Valtionkatu 1, 3. krs
60100 Seinäjoki

PL 215
60101 Seinäjoki, Finland, www.seinajoki.fi


Kuntaverkoston sparraus- ja koulutuspäivät

Sparraus- ja koulutusohjelma (pdf, 0.54 Mt)

Pilottikuntien yhteystiedot (pdf, 0.09 Mt)

Thesis and studies (pdf, 0.27 Mt)


Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Valtionkatu 1, 3. krs, PL 215

60100 Seinäjoki

+358 50 566 2738

hyteseinajoki.fi

hytetiedottajaseinajoki.fi