+
Tulosta
Etusivu

Osallistu hyvinvointisuunnitteluunKansalaisraati 2017

Kaupungin asukkaat voivat vaikuttaa hyvinvointisuunnitteluun erilaisten kansalaisfoorumien ja -kyselyiden avulla. Aktiivisia osallistumisen mahdollisuuksia pyritään järjestämään asukkaille säännöllisesti.

Keväällä 2017 järjestetyssä kansalaisraadissa oli tavoitteena pohtia millainen hyvinvointikaupunki Seinäjoki on tulevaisuudessa ja mitkä ovat seuraavan hyvinvointikauden 2017-2020 tavoitteet ja keskeiset sisällöt asukkaiden mielestä. Työskentelyyn osallistui 31 kaupungin asukasta. Kansalaisraadissa kuultiin ensimmäisenä päivänä asiantuntijoiden alustuksia kaupunkisuunnittelusta, osallisuudesta, liikkumisesta ja liikennesuunnittelusta, turvallisuudesta, ikäihmisten ja lasten kaupungista sekä monialaisesta hyvinvoinnin edistämistyöstä. Kahden seuraavan päivän työskentelyn pohjalta raati laati Yhdessä tekemällä kaikille yhteinen ja elävä Seinäjoki -julkilausuman (pdf, 0.46 Mt)


Päihdetilannekysely 2017

Päihdetilannekyselyllä kartoitettiin Seinäjoen asukkaiden päihteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyn avulla pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista Seinäjoella. Halusimme tietää, millaiset asiat olisivat vastaajien mielestä kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita, ja millaisia keinoja asukkaat pitävät hyvinä. Seinäjoen päihdetilannekyselyn 2017 tulokset (pdf, 0.94 Mt) (pdf, 0.93 Mt)Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

+358 50 566 2738

hyteseinajoki.fi