+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Elinvoima ja kilpailukyky » Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tämä tehtävä on määritelty perustuslaissa, kuntalaissa ja terveydenhuoltolaissa. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, joita toteutetaan kunnan eri toimialoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus, joka laaditaan tiiviimpänä raporttina vuosittain ja laajempana kertomuksena valtuustokausittain.

Elintavoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin. Vastuu hyvinvointia ja terveyttä tukevista valinnoista on jokaisella kansalaisella itsellään. Seinäjoen kaupunki pyrkii omalta osaltaan tukemaan alueen asukkaita oman hyvinvointinsa edistämisessä. Kaupungin asukkaat voivat myös vaikuttaa hyvinvointisuunnitteluun erilaisten kansalaisfoorumien ja -kyselyiden avulla. Aktiivisia osallistumisen mahdollisuuksia pyritään järjestämään asukkaille säännöllisesti.

Seinäjoen kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö on siirtynyt 1.6.2017 elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosyksikkö toimeenpanee kansallisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmia ja vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelusta ja kehittämisestä kunnan toimialojen välillä sekä laajemmin kunnassa toimivien julkisten toimijoiden, maakunnan, yksityisten yritysten sekä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan johdolla, seuraa ja arvioi hyvinvoinnin tilaa ja tehtyjä toimenpiteitä Seinäjoen kaupungissa. Elinvoimalautakunta päättää hyvinvointisuunnittelun jalkauttamisesta eri lautakunnille ja toimialoille.


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiat

Seinäjoen kaupungin Hyvinvointikertomus 2017-2020 (pdf, 1.68 Mt)

Kansalaisraadin julkilausuma 2017

Yhdessä tekemällä kaikille yhteinen ja elävä Seinäjoki (pdf, 0.52 Mt)

Voit myös tarkastella aikaisempia hyvinvointikertomuksia osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016-2020 (pdf, 0.9 Mt)

Tyytyväisten ihmisten kylä, Seinäjoen kaupungin ehkäisevä mielenterveys ja päihdesuunnitelma 2018-2022 (pdf, 3.3 Mt)

RSS       Tapahtumakalenteri


Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kirkkokatu 6, PL 215

60101 Seinäjoki

+358 50 566 2738

hyteseinajoki.fi