+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2020 » Maaliskuu » Kaupunginhallituksen 23.3.2020 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 23.3.2020 kokouksen päätökset

23.3.2020, klo 18:18

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

88 § Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutos / erityistoimivalta häiriö- ja poikkeustilanteissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen kaupungin hallintosääntöön liitteen 1, jossa on määritelty erityistoimivalta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

89 § Talouden tasapainottaminen 2020 ja sen aiheuttamat toimenpiteet
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää käynnistää YT-menettelyn tarvittavien henkilöstö- ja muiden menojen säästämiseksi, jotta valtuuston vuodelle 2020 vahvistama talousarvion tulostavoite voidaan saavuttaa. YT- menettelyn piiriin kuuluu se osa henkilöstöstä, johon ei voida soveltaa TSL:n 2 luvun 12 §:n 2 momenttia tai yhteistoimintalain 15 §:ää tai joka ei toimi niissä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtävissä, jotka koronavirustilanteen vuoksi on hoidettava. Nämäkin henkilöstöryhmät kuuluvat YT-menettelyn piiriin siltä osin kuin sovitaan koko henkilöstöä koskevista asioista.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Sirkka Penttilän ehdottaneen kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen Erkki Valtamäen, Henna Rantasaaren ja Markku Lehtolan kannattamana, ettei YT-menettelyä aloiteta. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sirkka Penttilän ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ( Flinkkilä Anne, Mäki-Hakola Pertti, Luotola Mikael, Mikkanen Maarit, Ojaniemi Kati,Ristilä Raimo, Särmö Kati ja Ylinen Aki ) ja 5 EI-ääntä ( Lehtola Markku, Penttilä Sirkka, Rantasaari Henna, Sihto Paula ja Erkki Valtamäki).

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin.

Erkki Valtamäki ilmoitti eriävän mielipiteensä ehdotukseen.90 § Poikkeusolojen vaikutus Seinäjoen kaupungin henkilökuljetuksiin
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä:
-poikkeusolon aikaiset toimet henkilöliikenteeseen em. asiaselostuksen mukaisesti,
-liitteen mukaiset paikallisliikenteen reitit ja aikataulut 30.3.2020 alkaen poikkeusolon loppuun saakka voimassa olevana,
-kaupunginjohtajalle tai hänen määräämälleen viranhaltijalle oikeuden päättää poikkeusolojen aikaisista mahdollisista muutoksista Seinäjoen kaupungin henkilöliikennettä koskien, siltä osin kuin päätösvalta on kaupunginhallituksella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja