+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Marraskuu » ALUEELLINEN JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus: Viranomaiset ja yritykset testaavat yhteistoimintaa sähkönjakelun vakavassa häiriössä Länsi-Suomessa 6.–7.11.

ALUEELLINEN JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus: Viranomaiset ja yritykset testaavat yhteistoimintaa sähkönjakelun vakavassa häiriössä Länsi-Suomessa 6.–7.11.

5.11.2019, klo 12:13

Seinäjoen seudulla harjoitellaan eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa ja vakavassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon.

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan yrityksiä, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus käydään Länsi-Suomen alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.

Alueellisen JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alainen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö. Tämä lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Länsi-Suomessa Seiverkot Oy:n, Elenia Oy:n, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten sääilmiöiden, terroritekojen, kyberiskujen, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena.

Häiriöiden kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin tilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä.

Harjoituksen tavoitteena on parantaa alueen yhteistoimintaa vaikeissa häiriötilanteissa

JÄÄTYVÄ-harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja yritysten toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä teknologian ja erilaisten it-järjestelmien hyödynnettävyyttä viankorjauksen aikana.

Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä, energiayhtiöiden korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa. Erityisesti on tarkoitus kiinnittää huomiota tiedottamisen ja viestinnän toimivuuteen organisaatioiden sisällä ja ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi testataan kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisissa tilanteissa.

Harjoitus on jatkumoa Pohjois-Savon JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Tässä harjoituksessa ja sen valmisteluissa on ollut mukana 240 henkilöä yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2019 -toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli. Harjoitukseen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Seiverkot Oy, Elenia Oy, Caruna Oy, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Valio Oy sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä, kuten teleyhtiöitä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ -harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146
arto.pahkin@fingrid.fi

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060
petri.nieminen@nesa.fi


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja