+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Syyskuu » Kaupunginhallituksen 30.9.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 30.9.2019 kokouksen päätökset

30.9.2019, klo 17:33

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

301 § Viranhaltijapäätökset
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

302 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

303 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 23.9.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:

Juha Takamaa Sevas Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki Sevas Oy:n hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

304 § Valtuustoaloite / Liikunta- ja kulttuuriharrastusten tukeminen Seinäjoella
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

305 § Valtuustoaloite / Kertunlaakson pienten lasten leikkipaikka
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

306 § Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2020
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset vuonna 2020 pidetään pääsääntöisesti maanantaisin kello 15.30 ja kesäaikana klo 15.00 alkaen.

Kaupunginhallituksen kokoukset ovat seuraavat:

Kokouspäivä Kellon aika
Ma 13.1.2020 15:30
Ma 20.1.2020 15:30
Ma 3.2.2020 15:30
Ma 10.2.2020 15:30
Ma 2.3.2020 15:30
Ma 9.3.2020 15:30
Ma 16.3.2020 15:30
Ma 30.3.2020 15:30
Ma 6.4.2020 15:30
Ma 20.4.2020 15:30
Ma 4.5.2020 15:30
Ma 11.5.2020 15.30
Ma 25.5.2020 16:00 – 20:00 talousseminaari
Ma 1.6.2020 15:00
Ma 8.6.2020 15:00
Ma 22.6.2020 15:00
Ma 10.8.2020 15:00
Ma 17.8.2020 15:00
Ma 31.8.2020 15:30
Ma 7.9.2020 16:00 – 20:00 talousseminaari
Ma 14.9.2020 15:30
Ma 28.9.2020 15:30
Ma 5.10.2020 15:30
Ma 19.10.2020 15:30
Ma 2.11.2020 15:30
Ma 16.11.2020 15:30
Ma 23.11.2020 15:30
Ma 7.12.2020 15:30

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

307 § Valtuuston kokoukset vuonna 2020
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2020 seuraavina aikoina:

Kokouspäivä Kellon aika
Ma 27.1.2020 17:00
Ma 17.2.2020 17:00
Ma 23.3.2020 17:00
Ma 27.4.2020 17:00
Ma 18.5.2020 17:00
Ma 1.6.2020 17:00 – 20:00 talousseminaari
Ma 15.6.2020 17:00
Ma 24.8.2020 17:00
Ma 14.9.2020 17:00 – 20:00 talousseminaari
Ma 21.9.2020 17:00
Ma 26.10.2020 17:00
Ma 9.11.2020 17:00
Ma 14.12.2020 17:00

Valtuusto kokoontuu kaupungintalon valtuustosalissa.
Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

308 § Hankintapäätös: 19007 Vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaiset kuljetukset / option käyttö
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- hyväksyä hankintasopimusten mukaisten optioiden käytön Pahkakankaan Liikenne Oy:n (päiväautot) ja Seinäjoen taksiautoilijoiden yhteenliittymän (taksit, invataksit ja joukkoliikenneautot) kanssa ajalle 1.1.– 30.6.2020
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana
Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

309 § Soukkajoen puistoraittien suunnitelma / otto-oikeuden käyttäminen / valitus / kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

310 § Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakassopimus / osakassopimus vuosille 2020 ja 2021
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n osakassopimuksen vuosille 2020 ja 2021.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:

Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Kati Särmö ja Aki Ylinen Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi ja Erkki Välimäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Raimo Ristilä.

311 § Muutos talousarviolainojen ottamista koskevaan delegointiin
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää korottaa kassalainan ottamisvaltuutuksen 120 000 000 euroon seuraavasti:
Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille:

120 000 000 euron suuruisen euromääräisen kassalainan kaupungin rahoitusaseman turvaamiseksi siten, että laina-aika on enintään 1 vuosi ja lainasta viitekoron lisäksi maksettava marginaali enintään 1,20 % kuitenkin siten, että maksettava kokonaiskorko on enintään 6 %.

Todetaan, että rahoitusjohtaja voi päätöksellään päättää rahoituksesta ko. rajaan saakka konsernipalvelujen toimintasäännön 6 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

312 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2017–2020 / Tilintarkastusta koskevan sopimuksen muuttaminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy BDO Audiator oy:n ehdotuksen tilintarkastusta koskevan palvelusopimuksen muuttamisesta siten, että JHT, HT Tuomas Mettomäki voi tehdä alihankintana BDO Audiator Oy:lle Seinäjoen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastusta.

Muutos palvelusopimukseen tehdään kirjallisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

313 § Seinäjoen kaupungin hyvinvointiraportti 2018
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi oheisen hyvinvointiraportin vuodelta 2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

314 § Kuntarahoitusosuuden myöntäminen Leader-strategian lisärahoituksen hakuun
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- päättää myöntää Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:lle sen hakeman ohjelmakauden 2014–2020 lisärahoituksen mukaisena kuntarahoitusosuutena vuosille 2020–2022 yhteensä enintään 186 000 euroa, vuosittaisina osuuksina 60 000 € (v. 2020), 66 000 € (v. 2021) ja 60 000 € (v.2022). Rahoitus osoitetaan kaupunginvaltuuston vuosittain aluekehitysmäärärahoihin osoittamien määrärahojen puitteissa (kp 7151).
- toteaa, että lopullinen kuntarahoitusosuus täsmentyy pienemmäksi mikäli Leader Liiveri saa ministeriöltä lisärahoitusta vähemmän kuin se on hakenut.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Henkilöstöjohtaja–sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta, p. 040 591 0968Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja