+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Kesäkuu » Kaupunginhallituksen 3.6.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 3.6.2019 kokouksen päätökset

3.6.2019, klo 21:38

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

188 § Kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjän / sihteerin määrääminen
Kaupunginjohtaja ehdotus:

Kaupunginhallitus määrää, että kaupunginhallituksen pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii hallintojohtaja Jari Jokinen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen Jari Jokinen asianosaisena, ei läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

189 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

190 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

191 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 20.5.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

192 § Valtuustoaloite/Ylistaron kirkkopihassa oleva infotaulu
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan ja elinvoima- ja kilpailukyvyn toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

193 § Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee edellä olevan perusteella kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston toimikaudekseen sekä määrää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon valittiin seuraavat;

Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi Anne Flinkkilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Paula Sihto sekä jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Paavo Eloniemi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jouko Peltonen.

Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Raimo Ristilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mikko Aila sekä jäseneksi Kati Nummensalo ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maija Haanpää.

Markku Lehtolan ehdotuksesta jäsenenksi Sirkka Penttilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tarja Tenkula.

194 § Kaupunginhallituksen edustus lautakunnissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee edustajansa ja varaedustajansa em. lautakuntiin toimikaudekseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Aki Ylisen ehdotuksesta elinvoimalautakuntaan valittiin edustajaksi Paula Sihto ja varaedustajaksi Aki Ylinen sekä hyvinvointilautakuntaan edustajaksi Mikael Luotola ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta varaedustajaksi Henna Rantasaari.

Kari Särmön ehdotuksesta kaupunkiympäristölautakuntaa valittiin edustajaksi Reima Kuisla ja varaedustajaksi Pertti Mäki-Hakola , sosiaali- ja terveyslautakuntaan edustajaksi Kati Särmö ja varaedustajaksi Maarit Mikkanen ja kasvatus-ja opetuslautakuntaan edustajaksi Raimo Ristilä ja varaedustajaksi Maija Haanpää.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta lupa-asiainlautakuntaan valittiin edustajaksi Markku Lehtola ja varaedustajaksi Erkki Valtamäki


195 § Toimikuntien asettaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus asettaa seuraavat toimikunnat toimikauttaan vastaavalle ajalle ja nimeää niihin jäsenet sekä määrää ao. toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouksessaan 10.6.2019:

- Esteetön rakentaminen toimikunta
- Kaavanimitoimikunta
- Kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoiva toimikunta
- Paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukunta
- Taloustoimikunta
- Työllisyyden edistämisen toimikunta
- Yhdistysten toiminta-avustuksia käsittelevä toimikunta
- Perhepalvelukeskus Aallokon suunnittelutoimikunta

Asian käsittely kokouksessa:Kaupunginjohtaja tarkensi esitystään siten, että kaupunginhallitus asettaa myös historia toimikunnan.

Päätös: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.

196 § Asuntopoliittisen toimikunnan asettaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- asettaa asuntopoliittisen toimikunnan
- valita toimikuntaan kolme luottamushenkilöä ja heistä myös puheenjohtajan
- valita muut toimikunnan jäsenet ja sihteerin asiakohdassa todetun mukaisesti
- että toimikunnan tulee saattaa työnsä valmiiksi 31.12.2019 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Toimikuntaan valittiin luottamushenkilöistä Aki Ylisen ehdotuksesta jäseneksi ja puheenjohtajaksi Paula Sihto, Kati Särmön ehdotuksesta jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Maarit Mikkanen ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta jäseneksi Markku Lehtola.

197 § Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen vuosiloma-ajankohtien vahvistaminen
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäelle vuoden 2018 vuosilomasta pidettäväksi 3 päivää ajoille 31.5.2019, 15.–16.7.2019 ja 17.7.– 11.8.2019. Myöhemmin pidettäväksi jää 20 päivää vuoden 2019 vuosilomasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Jorma Rasinmäki asianosaisena; ei läsnä.

198 § Tekstiilinhuoltosopimus Seinäjoen Keskuspesula Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteestä ilmenevän tekstiilihuollon palveluita koskevan sopimuksen Seinäjoen Keskuspesula Oy:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Raija Ranta Seinäjoen Keskuspesula Oy:n hallituksen jäsenenä., ei läsnä.

199 § Tulosneuvottelut Into Seinäjoki Oy:n kanssa
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tulosneuvottelun Into Seinäjoki Oy:n kanssa ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Aki Ylinen, Kati Särmö, Anne Flinkkilä ja Jorma Rasinmäki hallituksen jäseninä Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajaksi tämän asian kohdalla valittiin Raimo Ristilä

200 § Tulosneuvottelu Seipark Oy:n kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Seipark Oy:n kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

201 § Tulosneuvottelu Kiinteistöyhtiöt / Rengonharju-säätiö
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen kiinteistöosakeyhtiöiden ja Rengonharjusäätiön kanssa käydyn tulosneuvottelun ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsenenä, Raija Ranta K.Oy Seinäjoen Myllypuistokodin ja K.Oy Seinäjoen Animwestin hallitusten jäsenenä. Heikki Vierula K.Oy Seinäjoen palvelutalojen ja K.Oy Seinäjoen Ruokatalojen hallitusten jäsenenä.Aki Ylinen ja Maarit Mikkanen K.Oy Seinäjoen Ruokatalon hallituksen jäseninä ja Henna Rantasaari hallituksen varajäsenenä,Juha Takamaa Seinäjoen linja-autoasemakiinteistö Oy:n ja Itikanmäen Teollisuustalojen hallitusten jäsenenä ja Jari Jokinen Rengonharju-säätiön hallituksen asiantuntija jäsenen; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi rahoitusjohtaja Aaro Honkola.

202 § Tulosneuvottelu Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen tulosneuvottelun Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa ja hyväksyy siinä sovitut asiat.

Päätös:Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellliset: Kati Ojaniemi ja Raija Ranta Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen jäseninä ja Jari Jokinen koska hänen veljensä on Seinäjoen Työterveys Oy:n hallituksen jäsen; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.


Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi rahoitusjohtaja Aaro Honkola.

203 § Tilinpäätös 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:
Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys 34 526,43 €

Rahastojen muutos
Rahastojen vähennys 7 457,51 €

Tilikauden alijäämä 7 538 426,69 € siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
- tilintarkastuskertomus vuoden 2018 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta merkitään tiedoksi,
- kaupunginhallituksen laatima tilinpäätös 2018 hyväksytään,
- toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2018.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

204 § Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2018 tilintarkastuksesta
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin vuoden 2018 tilintarkastuksesta ja saattaa loppuraportin toimialojen tietoon ja huomioon otettavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

205 § Arviointikertomus 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä tiedoksi Seinäjoen kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2018
- saattaa arviointikertomuksen toimialojen tietoon ja huomioonotettavaksi

sekä toteaa, että

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
- arviointikertomus Seinäjoen kaupungin vuoden 2018 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi ja,
- valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan vuoden 2019 lokakuun loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

206 § Seinäjoen ja Schweinfurtin kaupunkien välisen ystävyyskaupunkisopimuksen uusiminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää nimetä kolme luottamushenkilöedustajaa Seinäjoen ja Schweinfurtin kaupunkien väliseen ystävyyskaupunkisuhteen
40 -vuotisjuhlatilaisuuteen Schweinfurtiin. Kaupunginjohtaja Rasinmäki ja nuoriso-ohjaaja Terhi Hunnakko osallistuvat vierailuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Luottamushenkilöedustajiksi valittiin Aki Ylisen ehdotuksesta Kati Ojaniemi, Kati Särmön ehdotuksesta Kimmo Heinonen ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta Markku Lehtola.


207 § Ylistaron alueen koulukuljetussopimuksen irtisanominen markkinaehtoisen liikenteen syntymisen vuoksi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että
- palvelusopimus Ylistaron alueen henkilökuljetuksista (sopimusnumero 16 0989) puretaan 1.8.2019 alkaen kaupungin ja Härmän Liikenteen yhteisellä
sopimuksella koulukuljetusten osalta,
- sopimuksen palveluliikenneosuus jää voimaan sopimuksen loppuun saakka 31.12.2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

208 § Asemanseudun kehittäminen / toimenpiteet / aikataulutus / hankejohtaja
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan palkkaamaan Seinäjoen asema-alueen hankejohtajaksi välille 10.6.2019 – 9.6.2020 DI Hannu Kantosen ja päättämään palvelussuhteen muut ehdot ja, että, tarvittavat määrärahan korotukset tehdään seuraavan lisätalousarvion yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Aki Ylinen, Kati Särmö,Anne Flinkkilä ja Jorma Rasinmäki hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä; eivät läsnä.

Puheenjohtajaksi tämän asian kohdalla valittiin Raimo Ristilä.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja