+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Maaliskuu » Kaupunginhallituksen 11.3.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 11.3.2019 kokouksen päätökset

11.3.2019, klo 18:51

Yhteenveto kaupunginhallituksen 11.3. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

86 § Viranhaltijapäätökset
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

87 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

88 § Taiteen rahoitus osana tontinluovutusehtoja ja maankäyttösopimuksia Seinäjoen asemanseudun ja kantakaupungin alueella
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- esittää valtuustolle, että kaupunki käyttää liitekarttaan rajatun keskusta-alueen ja asemanseudun alueen taidekonseptin osalta rahoitusmekanismina kerrosalaneliömaksua 10 €/k-m² kerrostalojen uudisrakentamista koskevissa tontinluovutussopimuksissa (ml. tontin vuokraus) sekä maankäyttösopimuksissa ja muiden asemakaava-alueiden vastaavien kohteiden osalta taidemaksu on 5 €/k-m²,
- että taidemaksu peritään tontinluovutuskorvauksen tai maankäyttösopimuskorvauksen lisäksi kohteen asemakaavan mukaisen kokonaisrakennusoikeuden perusteella,
- että taidemaksu veloitetaan, kun rakennushanketta koskeva asemakaava tai asemakaavamuutos on saanut lainvoiman,
- sisällyttää taideteosten vaatiman infran rakentamisen (esim. perustukset ja valaistus) kustannukset taidebudjettiin,
- kohdentaa taidemaksulla kerätyt varat rahastoon käytettäväksi useamman vuoden aikana. Rahastoa hallinnoi taidetyöryhmä.

Asian käsittely kokouksessa:

Rahoitusjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus päättää pyytää asiasta kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon, jonka jälkeen asia tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi rahoitusjohtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen.

89 § Tarkastuspäällikön viransijaisuus
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- merkitä tiedoksi tarkastuspäällikön viran viransijaisuutta hakeneet
- valita tarkastuspäällikön viran viransijaiseksi KTM Margit Tammelinin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

90 § Kaupunginsairaalan osasto H3:n siirto sairaalanmäelle / esivuokrasopimus / tarkennus / uusi kustannusarvio
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että A41 osastolle rakennetaan parveke, jonka kustannukset pääomitetaan vuokraan samoin periaattein kuin muutkin rakennuskustannukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Paula Sihto ja Tarja Tenkula Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevina ja Raimo Ristilä Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana; eivät läsnä.

91 § Konsernipalveluiden riskienhallintasuunnitelma 2019
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen konsernipalveluiden riskienhallintasuunnitelman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

92 § Keskustan kehittämisohjelma 2019–2025
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Seinäjoen keskustan kehittämisohjelman vuosille 2019–2025 tavoitteellisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

93 § Huhtalantie 10 korvaavien tilojen suunnittelu / määräraha
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

1. päättää käynnistää Huhtalantie 10 korvaavien tilojen suunnittelun Maakunnankadulle kortteliin 15. Hanke toteutetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Tavoitteena on tilaohjelman tiivistäminen ja kustannusten pienentäminen,

2. esittää valtuustolle, että se varaa 200 000 euron määrärahan perhepalvelukeskuksen suunnittelun käynnistämiseksi (talousarviokohta 6102 Rakennuttaminen 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut), joka myöhemmin laskutetaan perustettavalta keskinäiseltä kiinteistöosakeyhtiöltä,

- oikeuttaa kaupunginhallituksen perustamaan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön rakennuttamaan ja omistamaan perhepalvelukeskusrakennuksen ja varaa yhtiön osakepääomaa varten 100 000 euroa (talousarviokohta 1302 Kaupunginhallitus 1201 Tytäryhteisöosakkeet ja osuudet),

- esittää valtuustolle, että varautuu antamaan omavelkaisen takauksen perustettavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja Seipark Oy:n lainoille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

94 § T- tontin 743-5-25-33 myynti / Seinäjoen Energia Oy / kauppakirjan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen sihteerin ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vähäisin tarkistuksin allekirjoitetun kauppakirjan, jolla myydään Seinäjoen Energia Oy:lle Kapernaumin (5) kaupunginosan korttelissa 25 sijaitsevan tontin nro 33 kauppahinnalla 226 100 (kaksisataakaksikymmentäkuusituhatta sata) euroa ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Paula Sihto Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Aaro Honkola hallituksen varajäsenenä sekä Maarit Karvonen Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenen aviopuolisona; eivät läsnä.

95 § Lainatarjousten käsittely
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- ottaa Seinäjoen kaupungille vuoden 2019 talousarviolainan määrältään 40 803 600 euroa seuraavasti:

Lainamäärä................40 803 600 euroa
Lainanantaja..............Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto.............Kiinteäkorkoinen laina
Korko..........................0,640 %, korkoindikaatio 20.2.2019
Laina-aika..................10 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennykset....Puolivuosittain

sekä

- saattaa asian valtuuston tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

96 § Vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ylitykset
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2018 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

97 § Tammi-kampus / Keskuskatu 32 muutosrakentaminen kansalaisopiston käyttöön: suunnitelmat, aikataulu, hankinta-arvo ja urakoitsijavalinnat
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä Tammikampuksen suunnitelmat ja aikataulun
- hyväksyä hankkeen hankinta-arvo ja valita edullisimpien tarjoushintojen ja käytyjen hankeneuvotteluiden perusteella kohteelle seuraavat urakoitsijat
(urakkahinta alv 0 %):

RU.........Peab Oy.....................................5 421 000,00 €
LVU.......LVI-Katila Oy.................................475 000,00 €
IVAU......K.T.Tähtinen Oy............................641 900,00 €
SU.........Jalasjärven sähköasennus Oy...1 135 000,00 €

- myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet tehdä myönnettyjen määrärahojen puitteissa hanketta koskevia päätöksiä ja sopimuksia sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan kaupungin nimissä kohteen urakkasopimukset.

- tarkastaa kyseisen pykälän kokouksessa.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:
Pasi Kivisaari ja Irene Turenius Hallintolaki 28 §; eivät läsnä.
Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Raimo Ristilä.

98 § Asemakaavan laajennus, Nurmo, biokaasulaitos/asemakaavaehdotus virallisesti nähtäville
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nurmon 51. kaupunginosan korttelin 119 koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

99 § Vaaleihin osallistuville maksettavat palkat ja muut korvaukset vuoden 2019 vaaleissa
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

100 § Vaalien ulkomainonta / vaalitelinepaikat
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy keskusvaalilautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja